Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Business Logistic
Title in original language „Loģistikas procesu pilnveides iespējas kokapstrādes uzņēmumos”
Title in English “Enhancing of logistics processes in woodwork enterprises”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jānis Kuškins
Reviewer SIA „FINEKS MT” Ostas termināla vadītājs I.Laktiņš
Abstract Bakalaura darba autore Egita Lūkina izstrādāja darbu, kura temats ir “Loģistikas procesu pilnveides iespējas kokapstrādes uzņēmumos”. Pētījuma mērķis ir izpētīt un izteikt priekšlikumus kā pilnveidot iekšējos un ārējos loģistikas procesus kokapstrādes uzņēmumos Latvijā. Pētījuma objekts ir kokapstrādes uzņēmumu loģistikas procesi. Pētījuma priekšmets ir loģistikas procesu pilnveidošana kokapstrādes uzņēmumos Latvijā. Mērķa sasniegšanai pētījumā izvirzītie darba uzdevumi ir: • divu kokapstrādes uzņēmumu iekšējās loģistikas procesu izpēte; • loģistikas procesu analīze pa koksnes plūsmas procesa soļiem; • informācijas apkopošana. • priekšlikumu izstrāde koksnes iekšējo un ārējo plūsmu uzlabošanai un darba ražīguma palielināšanai. Darba izstrādē ir izmantotas kvalitatīvās un kvantitatīvās pētījuma metodes, tai skaitā salīdzināšana, grafiskā analīze, statistiskā datu analīzes metode. Dati ir ievākti prakses laikā 2 līdzīgas darbības un apjoma pirmapstrādes uzņēmumos, izmantojot individuālas intervijas ar uzņēmuma darbiniekiem visos līmeņos. Rezultāti liecina, ka vājās vietas koksnes plūsmā ir nepilnīgas darbinieku zināšanas, novecojušas un ne tik jaudīgas šķirošanas līnijas, neeksistējoša iekšējo auditu sistēma un neapvienotas IT programmas, kas ļautu intensīvāk apstrādāt datus ne rokas režīmā, bet gan automātiski. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 73 lappuses. Tajā ir iekļauti 26 attēli, 14 tabulas un 2 pielikumi. Darbā izmantotas 31 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords kokapstrādes uzņēmumi, apaļkoksnes iekšējā un ārējā plūsma, loģistikas procesi
Keywords in English wood processing companies, internal and external flow of round wood, logistic processes
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 18.05.2018 10:38:44