Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Patēriņa aizdevumu politikas risinājumi komercbankām Latvijā"
Title in English "Consumer Loan Policy Solutions for Commercial Banks in Latvia"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Guna Ciemleja
Reviewer Leonīds Krilovs, asoc.profesors, Dr.oec., RTU TAPPE katedra
Abstract Maģistra darba autore: Sanita Lāčkāja Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Asoc. prof., Dr. oec. Guna Ciemleja Maģistra darba temats: Patēriņa aizdevumu politikas risinājumi komercbankām Latvijā Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 84 lpp., tajā iekļauti 31 attēls, 10 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 70 avoti latviešu un angļu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Darba mērķis ir izpētīt patēriņa aizdevumu kreditēšanu Latvijā un noteikt faktorus, kas ietekmē komercbanku kredītpolitiku, attiecībā uz īstermiņa patēriņa aizdevumiem, papildus sniedzot priekšlikumus politikas pilnveidošanai Latvijas komercbankām. Maģistra darba galvenie rezultāti: izpētīti patēriņa aizdevumu kreditēšanas teorētiskie aspekti un noteiktas būtiskākās priekšrocības komercbankām no īstermiņa patēriņa aizdevumiem. Veikta Latvijas patēriņa aizdevumu tirgus izpēte. Salīdzināti Latvijas komercbanku un nebanku aizdevēju īstermiņa aizdevumu produkti un to izskatīšanas un piešķiršanas process. Ar aptaujas metodes palīdzību, noteikti būtiskākie faktori, kas ietekmē pieprasījumu bankās pēc patēriņa aizdevumiem. Izstrādāti priekšlikumi īstermiņa patēriņa aizdevumu politikai komercbankām Latvijā. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Lāčkāja S. (2018) Patēriņa aizdevumu politikas risinājumi komercbankām Latvijā Maģistra darbs/ S. Lāčkāja, G. Ciemleja.- Rīga: RTU, UIVI IUV institūts, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 85 lpp.
Keywords Bankas, kredītpolitika, nebanku aizdevēji, patēriņa aizdevums
Keywords in English Banks, credit policy, nonbank creditor, consumer loan
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 18.05.2018 08:59:47