Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language “Latvijā ražoto siltumizolācijas materiālu eksporta iespēju novērtējums uz Skandināvijas valstīm”
Title in English “Assessment of the export possibilities of heat insulation materials produced in Latvia to the Scandinavian countries”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Ingūna Jurgelāne-Kaldava
Reviewer
Abstract Bakalaura darba autore Baiba Ramlava izstrādāja bakalaura darbu, kura temats ir “Latvijā ražoto siltumizolācijas materiālu eksporta iespēju novērtējums uz Skandināvijas valstīm”. Celtniecības nozare un ar to saistītās nozares vienmēr ir bijušas vienas no galvenajām nozarēm gan Latvijā, gan arī citās valstīs. Šajā darbā tiek pētītas Latvijā ražoto siltumizolācijas materiālu eksporta iespējas uz Skandināvijas valstīm, kā rezultātā izstrādāt eksporta plānu. Darba ietvaros tika intervēti divi eksperti, kuri strādā celtniecības nozarē. Viens eksperts ir Latvijā dibināta uzņēmuma “X” vadītājs, bet otrs ir Dānijas celtniecības uzņēmuma vidējā līmeņa vadītājs. Pētījuma mērķis ir analizēt situāciju būvniecības nozarē Latvijā un Skandināvijas valstīs, lai izstrādātu Latvijā ražoto siltumizolācijas materiālu eksporta plānus. Bakalaura darba galvenie uzdevumi bija analizēt teorētisko informāciju par eksportu un konkurētspēju, kā arī izpētīt Latvijas un Skandināvijas valstu būvniecības nozares. Praktiskajā daļā autore veica intervijas un izstrādāja eksporta plānus Dānijas tirgum siltumizolācijas materiālu ražotājiem. Darbs sastāv no divām galvenajām daļām. Pirmā daļa ir teorētiskā daļa, kurā tika apkopoti iegūtā informācija un dati no literatūras avotiem. Sekundārie dati pamatā tika ņemti no grāmatām un interneta avotiem. Otrajā daļā tika apkopoti sekundārie dati par būvniecības nozarēm Latvijā un Skandināvijā un pamatojoties uz iegūtajiem datiem tika izstrādāts eksporta plāns. Darbā apkopoto informāciju var izmantot gan uzņēmumi, tie kuri plāno sākt eksportu uz Skandināvijas valstīm, gan studenti, kuri mācību procesā pēta eksporta tematiku. Darba izstrādē izmantoti vairāk kā trīsdesmit literatūras un informācijas avoti, starp kuriem atrodamas gan grāmatu publikācijas, gan interneta avoti. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 68 lappuses. Tajā ir iekļauti 9 attēli, 7 tabulas un 3 pielikumi uz 3 lpp. Darbā izmantotas 42 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords Eksports, būvniecības nozare, Skandināvijas valstis, siltumizolācijas materiāli.
Keywords in English Export, construction industry, Scandinavian countries, insulation materials.
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 18.05.2018 01:57:33