Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Business Logistic
Title in original language “Autotransporta pārvadājumu pilnveidošana starp Latviju un Itāliju”
Title in English “Improvement of road transport between Latvia and Italy”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Alla Starčenko
Reviewer Prakt.doc. J.Kuškins
Abstract Bakalaura darba autors Rihards Kairišs izstrādāja darbu, kura temats ir “Autotransporta pārvadājumu pilnveidošana starp Latviju un Itāliju”. Bakalaura darba mērķis ir sniegt rekomendācijas nepilno kravu pārvadājumiem starp Latviju un Itāliju. Darba pirmajā daļā ir veikts Itālijas ekonomiskais apraksts, iekļaujot ārējās tirdzniecības analīzi starp Latviju un Itāliju un izpētītas loģistikas centru un trešo pušu loģistikas priekšrocības nepilno kravu pārvadājumos. Otrajā daļā analizēta Itālijas importa pilnu un nepilnu kravu statistika, to attiecība kā arī nepilno kravu sadalījums pa Itālijas reģioniem. Veikta Itālijas importa kravu rentabilitātes salīdzināšana ar citiem Eiropas tirgiem. Konstatētas problēmas, kas rodas transporta uzņēmumiem, veicot nepilno importa kravu plānošanu, analizējot maršrutus. Pēc problēmu un risku konstatēšanas, trešajā daļā izpētīta nepilno kravu plānošana, izmantojot loģistikas centrus. Izpētītas nepilno kravu tirgus cenas no Itālijas, Itālijas un Latvijas iekšzemes pārvadātāju izmaksas nepilnām kravām, noteikts optimālais konsolidācijas centra izvietojums ar gravitācijas centra metodi, analizēti Itālijas un Latvijas 3PL kolektīvo noliktavu pakalpojumu sniedzēji ar faktoru analīzes metodi un veikts peļņas aprēķins. Bakalaura darbs sastāv no 12 daļām, tā apjoms ir 63 lappuses. Tajā ir iekļauti 22 attēli, 31 tabula un 2 formulas. Izmantotās literatūras un avotu saraksts sastāv no 30 vienībām.
Keywords nepilnās kravas, loģistikas centri, konsolidācija, sadales loģistika, ieksžemes pārvadātāji, trešo pušu loģistika
Keywords in English part loads, logistics centres, consolidation, distribution logistics, domestic carriers, third-party logistics
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 18.05.2018 01:12:56