Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Līdzsvarotās vadības kartes izmantošanas metodika uzņēmumos"
Title in English "The Methodical Basis for Using Balanced Scorecard in a Company"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Vladimirs Šatrevičs
Reviewer Tatjana Survilo, asoc.profesors, Dr.oec., RTU TAPPE katedra
Abstract Maģistra darba autore: Diāna Štokmane Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Docents, Dr.oec. Vladimirs Šatrevičs Maģistra darba temats: Līdzsvarotās vadības kartes izmantošanas metodika uzņēmumos Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 88 lpp., tajā iekļauti 16 attēli un 26 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 9 avoti latviešu un 28 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Darba rezultātā tika iegūtas divas BSC kartes, kas ir pielāgotas maziem un vidēji lieliem būvniecības nozares uzņēmumiem. Svarīgākais no maza būvniecības uzņēmuma mērķiem ir būvniecības darbu kvalitātes uzlabošana. Šo mērķi būtu iespējams sasniegt, veicot darbinieku/ speciālistu apmācību, veicot būvniecības procesu plānošanu, kā arī būvniecības darbos izmantojot kvalitatīvākus būvniecības materiālus. Visbūtiskākais vidēji liela būvniecības uzņēmuma mērķis ir konkurētspējas pieauguma palielināšana. Lai to panāktu, būtu nepieciešams izmantot šī uzņēmuma stiprās puses – izmantot uzņēmuma konkurētspējīgo ideju priekšrocību, pakalpojumu veikšanas kvalitāti un lojālo uzņēmuma attieksmi pret klientiem un viņu vēlmēm. Lielāki būvniecības uzņēmumi vairāk ir vērsti uz jaunu tirgu apgūšanu, būvniecības tehnoloģiju attīstīšanu, uzņēmuma darbības paplašināšanos, kā arī peļņas palielināšanu. Bet maziem būvniecības uzņēmumiem nav tik aktuāli apgūt jaunus tirgus, jo uzņēmumiem bieži vien pietiek ar esošo tirgu, jo uzņēmuma izmēra un darbinieku nelielā skaita dēļ nav iespējams apkalpot vairāk klientu. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Štokmane D. (2018) Līdzsvarotās vadības kartes izmantošanas metodika uzņēmumos Maģistra darbs/ D. Štokmane, V. Šatrevičs.- Rīga: RTU, UIVI IUV, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 88 lpp.
Keywords Līdzsvarotā vadības karte, HAM, SVID, galvenie darbības rādītāji
Keywords in English Balanced scorecard, AHP, SWOT, KPI
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 18.05.2018 00:31:05