Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language “Tehnisko līdzekļu pielietojuma analīze muitošanas procesā MKP 0240”
Title in English “Analysis of Use of Technical Tools in Customs Clearance Process at the CCP 0240”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor N.Rudzītis
Reviewer A. Valbahs VID Muitas pārvaldes Muitas kontroles organizēšanas daļas Fiziskās kontroles organizēšanas nodaļas Vecākais m
Abstract Pēdējo gadu laikā pieaug gaisa kravu apgrozījums, palielinās starptautisko pasta sūtījumu un pasažieru skaits, atveras jauni lidojumu galamērķi, tāpēc muitas amatpersonām nepieciešams kompetenti pielietot tehniskos līdzekļus muitas kontroles punktos un, nepieciešamības gadījumā, aizvietot esošos tehniskos līdzekļus ar pasaulē atzītiem, lai novērstu aizliegto preču un vielu pārvietošanu pāri robežai. Tas pierāda bakalaura tēmas aktualitāti. Darba mērķi ir izpētīt esošos muitas kontroles pasākumus lidostas muitas kontroles punktā (turpmāk darbā saīsināti - MKP), identificēt riskus visos termināļos, sniegt muitas tehnisko līdzekļu novērtējumu, salīdzināt VAS “Starptautiskās lidostas „Rīga”” tehniskos līdzekļus ar pasaules lidostu aprīkojumu, kā arī balstoties uz secinājumiem, sniegt priekšlikumus muitas tehnisko līdzekļu pilnveidošanai. Bakalaura darbs sastāv no ievada, trīs daļām, 12 nodaļām, 11 apakšnodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darbā pirmajā daļā atrodams vispārīgs apraksts par VAS “Starptautiskās lidostas “Rīga”” darbību, Muitas kontroles punkta “0240” raksturojums, četru termināļu darba rezultāti. Darba otrajā daļā ietverts apraksts par muitas kontroli – minēti divi veidi. Pie attiecīgā veida ir pievienoti statistikas dati un informācija par atbrīvojumiem no muitas kontroles. Darba trešajā daļā veikts risku dalījums pa četriem termināļiem un tehnisko līdzekļu sadalījums, kur detalizētāk iespējams iepazīties ar izmantotajiem tehniskajiem līdzekļiem. Pie termināļa – pasažieru tiek salīdzināti Latvijas muitas kontroles tehniskie līdzekļi ar pasaules lidostu tehniskiem līdzekļiem, kur pie katra ārvalstu tehniskā līdzekļa pievienots attēls un apraksts. 3.5. nodaļā ir salīdzināts arī MKP 0240 tehnisko līdzekļu skaits pa termināļiem un to pielietojumu biežums. Darba beigās atrodami secinājumi, kā arī sniegti priekšlikumi muitas tehnisko līdzekļu pielietošanai. Bakalaura darbā tiek izmantotas grāmatas, mācību materiāli (prezentācijas), zinātniskie raksti, Latvijas Republikas tiesību akti, publikācijas internetā, Lidostas reglaments un iekšējie kārtības noteikumi ar ierobežotu pieejamību un publiski nepieejamie statistikas dati. Darba apjoms ir 60 lpp, 22 attēli, 4 tabulas, 52 izmantotās literatūras un avotu saraksts.
Keywords Lidostas muitas kontroles punkts 0240, MKP 0240, Tehniskie līdzekļi, Tehnisko līdzekļu pielietojums MKP 0240, muitošanas process, pāstavošie riski.
Keywords in English Airport Customs Control Point 0240, CCP 0240, Technical tools, Technical Tools of use in CCP 0240, customs clearance process, risks.
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 17.05.2018 19:25:55