Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language ''Sliežu ceļu pārejas zonu konstrukciju analīze dzelzceļa tiltu galos''; inženierprojekts ''Dzelzceļa tilta pār Ilūkstes upi būvprojekts''
Title in English ''Analysis of Structures of Transition Zones of Railway Bridges''; Engineering Design Project ''Design of Railway Bridge over Ilukstes River''
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor A Paeglītis
Reviewer
Abstract Bakalaura darbs “Sliežu ceļu pārejas zonu konstrukciju analīze dzelzceļa tiltu galos” veltīts dzelzceļa sliežu ceļa uzbūves un pamatnes īpatnību raksturošanai pirms tiltiem. Sliežu ceļu pārejas zonas ir sliežu ceļa daļas pirms dzelzceļa inženierbūvēm – tiltiem, caurtekām, tuneļiem un stingas konstrukcijas sliežu ceļiem. Viena no dzelzceļa raksturvērtībām ir sliežu ceļa stingums. Sliežu ceļa stinguma atšķirības starp tiltu un uzbērumu var pārsniegt divas reizes. Sliežu ceļa stinguma izmaiņu, sliežu ceļa nosēdumu veidošanās dēļ un dinamisko slodžu pieauguma rezultātā, dzelzceļa pārejas zonās nepieciešamas ieguldīt papildus resursus sliežu ceļa ģeometriskā stāvokļa atjaunošanai. Pārejas zonu mērķis ir nodrošināt vienmērīgas sliežu ceļa stinguma izmaiņas un nepieļaut sliežu ceļa nosēdumu veidošanos. Viens no efektīvākajiem sliežu ceļa pārejas zonas konstruktīvajiem risinājumiem ir ķīļveida pārejas zona. Inženierprojekts “Dzelzceļa tilta pār Ilūkstes upi būvprojekts” veltīts dzelzceļa tilta pār Ilūkstes upi būvprojekta izstrādei. Šajā projektā paredzēta laiduma konstrukcijas nomaiņa. Nesošo konstrukciju aprēķins veikts balstoties uz vilcienu satiksmes slodzēm no slodzes modeļa LM71. Ņemot vērā drošības apsvērumus un kopējās būvniecības izmaksas, par optimālāko izvēlēta dzelzsbetona sija ar paaugstinātām sānu joslām, kuras galvenā funkcija ir garenvirziena slodžu uzņemšana. Laiduma nomaiņa realizējama vilcienu kustības tehniskā pārtraukuma logā. Jaunais laidums sākotnēji novietojams pie tilta uz iepriekš sagatavotas pamatnes. Pēc esošā laiduma demontāžas dzelzceļa celtņi EDK – 2000 ar izlici to novieto uz krasta balstiem.
Keywords sliežu ceļš, stingums, pārejas zonas, dzelzceļa tilts, dzelzsbetons
Keywords in English railway track, stiffness, transition zones, railway bridges, reinforced concrete
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 17.05.2018 15:50:25