Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas salīdzinājums Latvijā un Eiropas Savienības valstīs”
Title in English “Comparison of the State Social Security System in Latvia and the Countries of the European Union”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor I.Jevinga
Reviewer J.Ē.Niedrītis, RTU Biznesa un inovāciju departamenta nodaļas vadītājs, Dr.oec.
Abstract Maģistra darba tēma „Valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas salīdzinājums Latvijā un Eiropas Savienības valstīs” ir aktuāla, jo Latvijā samazinās valsts iedzīvotāju skaits, sabiedrība aizvien noveco, joprojām liela daļa jauniešu izvēlas doties darba un labākas dzīves meklējumos ārpus Latvijas, bet daļa Latvijā palikušo īsteno ēnu ekonomiku. Latvijā iedzīvotāju izpratne par individuālo atbildību sociālās apdrošināšanas sistēmas veidošanā attīstās lēni, tāpēc jāmeklē risinājums, kā veicināt iedzīvotāju iesaisti sociālajā apdrošināšanā, kā arī jāizvērtē pabalstu un pensiju lielums, lai palielinātu iedzīvotāju apmierinātību ar tiem. Darba galvenais mērķis ir analizēt valsts sociālās apdrošināšanas sistēmu Latvijā un, salīdzinot to ar citu Eiropas valstu pieredzi, izstrādāt priekšlikumus sistēmas uzlabošanai. Mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti šādi uzdevumi: izpētīt valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu normatīvo aktu regulējumu Latvijā; analizēt valsts speciālā budžeta izlietojumu, padziļināti pētot pabalstus pensionāriem, ģimenēm un bezdarbniekiem; noteikt valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas galvenās nepilnības; skatīt citu Eiropas valstu pieredzi sociālās apdrošināšanas jomā; izstrādāt priekšlikumus valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas pilnveidošanai un veikt šo priekšlikumu ietekmes uz budžetu aprēķinu. Maģistra darba pētījuma objekts ir sociālās apdrošināšanas sistēma Latvijā un Eiropas valstīs, pētījuma priekšmets ir sociālās apdrošināšanas sistēmas problēmas un pilnveidošanas iespējas. Darbu veido trīs daļas. Pirmajā daļā sniegts valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu Latvijā raksturojums, kā arī analizēti sociālās apdrošināšanas sistēmas pabalsti. Otrajā daļā tiek apskatīta Igaunijas Republikā un Zviedrijas Karalistē pastāvošā pabalstu piešķiršanas kārtība un veikts visu valstu sociālo apdrošināšanas sistēmu salīdzinājums, lai varētu izšķirt Latvijas sistēmā esošās nepilnības. Trešajā daļā autore izvirzījusi priekšlikumus pabalstu pensionāriem, ģimenēm un bezdarbniekiem pilnveidošanai un aprēķinājusi to iespējamo ietekmi uz valsts budžetu. Ir izstrādāti priekšlikumi likuma normu maiņai, lai veicinātu sabiedrības iesaisti pensiju apdrošināšanas maksājumu veikšanā, mazinātu pensionāru nabadzības risku, palielinātu atbalstu ģimenēm pēc bērna divu gadu vecuma sasniegšanas, kā arī mudinātu bezdarbniekus ātrāk atgriesties darba tirgū. Priekšlikumi būtu vērtīgi Latvijas valdībai, plānojot nākamā gada grozījumus ar sociālo apdrošināšanu saistītajos likumos. Darba apjoms ir 83 lappuses, tajā iekļautas 17 tabulas un 19 attēli. Izmantots 61 literatūras avots.
Keywords Valsts sociālās apdrošināšanas sistēma, pabalsti, pensijas
Keywords in English State social security system, allowance, pensions
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 17.05.2018 15:05:01