Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Uzņēmējdarbības atbalsta modelis Latvijas pašvaldībām"
Title in English "Business Support Model for Local Municipalities in Latvia"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Rita Greitāne
Reviewer Ilze Judrupa, asoc.profesors, Dr.oec., RTU TAPPE katedra
Abstract Maģistra darba autore: Zane Začeva Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec. doc. p.i. Rita Greitāne Maģistra darba temats: Uzņēmējdarbības atbalsta modelis Latvijas pašvaldībām Maģistra darba mērķis: izveidot uzņēmējdarbības atbalsta modeli Latvijas pašvaldībām četrās kategoriju grupās “Pārvalde”, “Infrastruktūra”, “Mārketinga aktivitātes” un “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai”, pamatojoties uz iepriekš veiktajiem pētījumiem un pašvaldību aptaujas rezultātiem. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 84 lpp., tajā iekļauti 16 attēli, 15 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 52 avoti latviešu, 21 angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Pētījuma rezultātā tika veikts pašvaldību atbalsta instrumentu novērtējums pēc svarīguma un izpildes pakāpes, veikta pašvaldību ranžēšana pēc uzņēmējdarbības atbalsta izpildes pakāpes, klasificējot tās trīs grupās, izveidota Latvijas karte, kur attēloti plānošanas reģionu četru kategoriju atbalsta instrumentu vidējie “svarīguma” un “īstenošanas” rādītāji un izveidots uzņēmējdarbības atbalsta modelis, izmantojot iepriekš veiktos aprēķinus. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Začeva Z. (2018) Uzņēmējdarbības atbalsta modelis Latvijas pašvaldībām: Maģistra darbs/ Z.Začeva, R.Greitāne. – Rīga, RTU, UIVI IUV, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 84 lpp.
Keywords atbalsts, modelis, pašvaldības, šķēršļi, uzņēmējdarbība.
Keywords in English support, model, municipalities, barriers, business.
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 17.05.2018 12:02:29