Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Business Logistic
Title in original language „Ārpakalpojuma izmantošanas iespējas vairumtirdzniecības uzņēmumos”
Title in English “Opportunities for using outsourcing in wholesale enterprises”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Alla Starčenko
Reviewer Prakt.doc. J.Kuškins
Abstract Sabīne Čekaļina izstrādāja bakalaura darbu, kura temats ir „Ārpakalpojuma izmantošanas iespējas vairumtirdzniecības uzņēmumos”, zinātniskā darba vadītāja: Mg.oec., lektore Alla Starčenko. Darba mērķis ir novērtēt noliktavas ārpakalpojuma izmantošanas iespējas vairumtirdzniecības uzņēmumos un sniegt rekomendācijas noliktavā notiekošo loģistikas procesu uzlabošanai. Pētījuma otrajā daļā tiek apskatīti vairumtirdzniecības uzņēmumu pārvaldības rādītāji, noliktavas uzturēšanas izmaksas un preču glabāšanai paredzēto noliktavas vietu noslodze. Analīzes rezultātā tiek secināts, ka SIA „Eva-Sat” ir nepieciešamas lielākas noliktavas telpas. Lai novērstu konkurences draudus un uzlabotu SIA „Sanistal” servisa līmeni, tiek veikta klientu sūdzību uzskaite, grupēšana un analīze. Trešajā daļā tiek noteikta SIA „Eva-Sat centrālās noliktavas atrašanās vieta pēc trīs kritērijiem un balstoties uz kritiskā punkta analīzi piedāvāts risinājums noliktavas saimniecības vadībai. SIA „Sanistal” servisa līmeņa uzlabošanai tiek veikts komplektētāju skaita novertējums. Bakalaura darba izstrādes gaitā tiek secināts, ka ārpakalpojuma izmantošana vairumtirdzniecības uzņēmumiem ļauj samazināt noliktavas uzturēšanas izmaksas, uzlabot KPI rādītājus, nodrošināt glabāšanai paredzēto vietu efektīvu izmantošanu un samazināt uzņēmuma finansiālo risku, aizstājot pastāvīgās izmaksas ar mainīgajām. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 74 lappuses. Tajā ir iekļauti 22 attēli un 21 tabula. Darbā izmantotas 37 literatūras un avotu vienības.
Keywords ārpakalpojums, noliktavas saimniecība, loģistikas procesi, vairumtirdzniecības uzņēmumi
Keywords in English outsourcing, warehousing, logistics processes, wholesale enterprises
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 17.05.2018 10:42:12