Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language “Dalīto pakalpojumu centru izveides kritēriji”
Title in English “Criteria for the establishment of Shared Service Centers”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Velga Ozoliņa
Reviewer Asoc.prof. I.Jurgelāne
Abstract Bakalaura darba autore Jeļena Lāce izstrādāja darbu, kura temats ir „Dalīto pakalpojumu centru izveides kritēriji”. Bakalaura darba mērķis ir, izmantojot dalīto pakalpojumu centru izveides kritēriju analīzi, izstrādāt rekomendācijas šādu centru izveidē un darbības pilnveidošanā Latvijā. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido trīs nodaļas. Pirmā nodaļa sniedz teorētisku pārskatu par dalīto pakalpojumu centru vēsturi, raksturojumu, alternatīvu iespējām un izveidi ietekmējošiem faktoriem. Otrajā nodaļā ir veikta dalīto pakalpojumu centru statistisko datu un korelācijas analīze Eiropas Savienības valstu ietvaros, kā arī smalkāk izvērtēta Latvijas atbilstība dalīto pakalpojumu centru izveides kritērijiem. Trešajā nodaļā tiek analizēta dalīto pakalpojumu centru izveide un attīstība Latvijā, veicot interviju ar ģenerāldirektori vienam no vadošajiem dalīto pakalpojumu centriem Latvijā. Veikta arī 10 Latvijas lielāko dalīto pakalpojumu centru darbinieku anketēšana, analizējot darbaspēka kā pamatresursa galvenās motivēšanas iespējas. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 70 lappuses. Tajā ir iekļauti 27 attēli, 12 tabulas un 7 pielikumi. Darbā izmantotas 69 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords dalīto pakalpojumu centri, kritēriji, korelācijas koeficienti, darbaspēks
Keywords in English Shared Services Centers, criteria, correlation coefficients, labor force
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 17.05.2018 10:30:12