Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Risku novērtējums un vadība RP SIA "Rīgas Satiksme"
Title in English "Risk Assessment and Management in the RP SIA "Rīgas Satiksme"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Guntis Tribis
Reviewer Mg.oec., Maija Kavosa
Abstract Tunne L. Riska vadības pilnveide RP SIA “Rīgas Satiksme” Bakalaura darbs / L.Tunne, J.Mazais. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2018. – 82.lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veidu ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 82.lpp, tajā ir iekļauti 7 attēli, 13 tabulas un 2 formulas. Izmantotās literatūras avotu saraktā ietverti: 45 avoti latviešu valodā un 15 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 8 pielikumi. Darba mērķis ir pamatojoties uz risku vadības teorētisko un praktisko aspektu izpēti, analizēt un identificēt RP SIA “Rīgas Satiksmes” būtiskākos riskus un izstrādāt priekšlikumus un risinājumus riska vadības pilnveidei uzņēmumā. Pirmajā darba daļā tika izpētīta un īsi analizēta kvalitātes sistēma un tās nepieciešamība, noteikta riska definīcija, risku cēloņi un veidi, kā arī, noteikta risku vadības nepieciešamība, risku vadības process un risku vadības novērtēšanas metodes. Otrajā darba daļā tika izpētīta RP SIA “Rīgas Satiksme” darbība, veikta esošās kvalitātes un riska vadības analīze, izmantojot pirmajā daļā aprakstītās analīzes metodes, un izmantojot risku novērtēšanas metodes, veikta būtiskāko risku identificēšana un novērtēšana. Trešajā darba daļā tika sniegti priekšlikumi risku vadības pilnveidei, izstrādāts priekšlikumu darbību plāns un veikts ekonomiskais ieguvuma aprēķins no pilnveides pasākumu veikšanas. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi – autores veiktā pētījuma rezultāts ir risku vadības pilnveide uzņēmumā. Lielākā uzmanība tika pievērsta risku novērtēšanas procesa uzsākšanai, būtiskāko risku ietekmes mazināšanai un darbinieku apmācībām par risku vadību. Tika izstrādāts “Risku pārvaldības plāns” un būtiskāko risku ietekmes mazināšanas pasākumu plāns.
Keywords Kvalitātes vadība, risku vadība, risku identificēšana un novērtēšana, pilnveide
Keywords in English Quality management, risk management, risk identification and assessment, improvement
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 17.05.2018 09:04:24