Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Economics
Title in original language "Ārvalstu tiešo investīciju nozīmes Latvijas ekonomiskajā izaugsmē novērtējums"
Title in English "Assessment of Impact of Foreign Direct Investment on Latvia’s Economic Growth"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ilze Judrupa
Reviewer Prof. K.Didenko
Abstract Maģistra darba tēma ir “Ārvalstu tiešo investīciju nozīmes Latvijas ekonomiskajā izaugsmē novērtējums”. Tas apskata ārvalstu tiešo investīciju struktūru Latvijā un novērtē ietekmi uz Latvijas ekonomisko izaugsmi. Investīciju vides dinamiskums pieprasa veikt regulārus pētījumus, un šis maģistra darbs nodrošina ar aktuālāko informāciju, kas saistīta ar ārvalstu tiešajām investīcijām Latvijā. Teorētiskajā daļā vispirms tiek raksturota ārvalstu tiešo investīciju būtība, apskatīti ārvalstu tiešo investīciju dažādie veidi, kā arī to ietekme uz ekonomiskās izaugsmes faktoriem. Teorētiskās daļas turpinājumā var iepazīties ar svarīgākajām ekonomiskās izaugsmes teorijām, savukārt teorētiskā daļa noslēdzas ar nozīmīgāko ārvalstu tiešo investīciju teoriju apkopojumu. Analītiskajā daļā tiek veikta ārvalstu tiešo investīciju rādītāju analīze, tiek apskatītas nozares un pilsētas, kurās tās ieplūst, valstis, no kurām tās nāk, kā arī lielākie uzņēmumi, kas ir saistīti ar ārvalstu tiešajām investīcijām. Savukārt zinātniski praktiskajā daļā ir veikta regresijas analīze, lai noskaidrotu, vai ārvalstu tiešās investīcijas ir nozīmīgākais no pieciem izvēlētajiem Latvijas ekonomisko izaugsmi ietekmējošiem faktoriem. Visbeidzot šī daļa beidzas ar regresijas modeli Latvijas ekonomiskās izaugsmes nākotnes prognozēšanai. Maģistra darbs noslēdzas ar pētījuma gaitā izdarītajiem secinājumiem un priekšlikumiem. Latvijas gadījumā ārvalstu tiešās investīcijas ir nozīmīgs ekonomisko izaugsmi ietekmējošs faktors, ko pierāda regresijas analīzes rezultāti. Ārvalstu tiešo investīciju plūsma kopš 2000.gada ir bijusi mainīga, taču uzkrāto ārvalstu tiešo investīciju apjoms parāda, ka pat globālās finanšu krīzes laikā ārvalstu investori nesteidzās izņemt veiktos ieguldījumus. Vairāk nekā puse no Latvijas 50 lielākajiem uzņēmumiem pieder ārvalstu investoriem, kuri lielākoties pārstāv Latvijas kaimiņvalstis un citas Eiropas valstis. Globalizācijas procesa ietvaros ārvalstu tiešo investīciju piesaiste nākotnē varētu kļūt par vienu no svarīgākajiem ekonomiskās izaugsmes veicinošajiem faktoriem Latvijā. Maģistra darba kopējais lappušu skaits – 90, attēlu skaits – 24, formulu skaits – 9, tabulu skaits – 2.
Keywords izaugsme, ārvalstu tiešās investīcijas, Latvija, ekonomika
Keywords in English growth, foreign direct investment, Latvia, economics.
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 17.05.2018 04:28:29