Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Economics
Title in original language "Banku un nebanku kredītiestāžu savstarpējā konkurence Latvijā"
Title in English "Competition between Banks and Non-Banking Credit Institutions in Latvia"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Inna Dovladbekova
Reviewer Asoc.prof. J. Eriņa
Abstract Maģistra darba tēma ir “Banku un nebanku kredītiestāžu savstarpējā konkurence Latvijā”. Maģistra darba autors ir Dāvis Brikmanis, darba zinātniskā vadītāja Prof., Dr.oec. Inna Dovladbekova. Darbs sastāv no ievada, četrām daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 75 lpp. un tajā ir 19 attēli, 6 tabulas un 2 formulas. Darba bibliogrāfiskajā sarakstā ir iekļauti 61 literatūras un informācijas avoti. Darba pirmajā daļā ir apkopota teorētiskā bāze par finanšu starpniecības teorijām un kredītiestāžu darbības teorētiskajiem aspektiem. Darba otrajā daļā ir apkopota teorētiskā informācija par konkurences veidiem, metodēm un analīzes metodēm. Darba trešajā daļā ir apkopotas un analizētas kreditēšanas nozares normatīvā regulējuma īpašības un kreditēšanas tendences Latvijā. Darba ceturtajā daļā ir veikta konkurences analīze, izmantojot kvalitatīvās un kvantitatīvās konkurences analīzes metodes. Analizējot banku un nebanku kredītiestāžu tirgus tendences un to savstarpējo konkurenci Latvijā, darba autors secināja, ka nebanku kredītiestādes no 2013. gada līdz 2017 gadam ir ieguvušas arvien lielāku kreditēšanas tirgus daļu. Turpretī banku tirgū ir novērojama stagnācija un salīdzinoši lēna izaugsme, kura ir skaidrojama ar banku vēlmi atbrīvoties no nekvalitatīvajiem aktīviem. Vienlaikus tika konstatēts, ka nebanku kredītiestāžu piedāvāto kredītu procentu likmes ir vairākas reizes augstākas, nekā banku piedāvātās. Ņemot vērā nebanku kredītiestāžu nozares straujo attīstību, darba autors secināja, ka Latvijas patērētāji neizvēlās racionālāko kreditēšanas veidu, kas varētu norādīt uz finanšu pratības jeb izpratnes trūkumu sabiedrībā. Darba noslēgumā tika izvirzīti priekšlikumi, iesakot ar izglītojošām metodēm uzlabot Latvijas sabiedrības finanšu pratību, kā arī ar izmaiņām normatīvajā regulējumā noteikt stingrākus ierobežojumus attiecībā uz nebanku kredītiestāžu izmantotajiem skoringa modeļiem.
Keywords bankas, nebanku kredītiestādes, ātrais kredīts, kredīts, aizdevums, konkurence, alternatīvais finansējums, aizdevums
Keywords in English banks, non-bank credit institutions, fast loans, credit, competition, alternative finance, loan, lending
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 17.05.2018 03:34:11