Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Business Logistic
Title in original language „Krājumu vadīšana būvniecības uzņēmumos”
Title in English “Stock management in construction companies”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Alla Starčenko
Reviewer Dr.oec., RTU vieslektors, SIA „Wellman Logistics” valdes loceklis D.Bērtulis
Abstract Bakalaura darba autors Artūrs Nerets izstrādāja darbu, kura temats ir „Krājumu vadīšana būvniecības uzņēmumos”. Bakalaura darba mērķis ir, pamatojoties uz krājumu vadīšanas izpēti būvniecības uzņēmumos, sniegt priekšlikumus tās pilnveidošanai. Būvniecības darbus iespaido pieprasījums, sezonalitāte, cenu piedāvājums, ko savukārt, iespaido piegādātāju izvēle, krājumu nodrošināšana un to uzglabāšanas izmaksas. Krājumi ir svarīga pasūtījumu izpildes sastāvdaļa, jo savlaicīgi piegādāti krājumi nodrošina pasūtījuma izpildi laikā. Būvmateriāli veido 60-70% no projekta vai objekta tiešajām izmaksām, bet atlikušie 30-40% ir darbaspēka izmaksas. Veiktais pētījums parāda, ka būvniecības nozarē uzņēmumu krājumu specifika ir dažāda katram uzņēmumam, pielietojot „JIT” metodi, krājumi netiek turēti atlikumā, bet, iepērkot krājumus lielos daudzumos, tie tiek uzglabāti noliktavā. Monogrāfiskā jeb aprakstošā metode pielietota literatūras avotu izpētei, matemātiski statistiskās metodes – salīdzināšana, grupēšana pielietota statistisko datu apkopošanai un analīzei, empīriskā pētījumu metode – aptauja veikta, lai izpētītu būvniecības uzņēmumu krājumu vadību, loģiski konstruktīvā pētījumu metode pielietota secinājumu un priekšlikumu izvirzīšanai, bet grafiskās pētījumu metodes ietvaros dati apkopoti attēlos un tabulās. Vēl darba ietvaros pielietota ABC analīze, novērojuma analīze, SVID un PEST analīze. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 60 lappuses. Tajā ir iekļauti 21 attēli, 25 tabulas un 2 pielikumi uz 2 lpp. Darbā izmantotas 27 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords krājumi, krājumu vadīšana, būvniecība, būvniecības uzņēmumi
Keywords in English stock, stock management, construction, construction companies
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 17.05.2018 00:22:59