Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Uzņēmumu ienākuma nodokļa ietekme uz uzņēmuma finanšu rādītājiem”
Title in English “Effect of Corporate Income Tax on the Financial Performance of an Enterprise”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor I.Jevinga
Reviewer J.E.Niedrītis, RTU Biznesa un inovācijas nodaļas vadītājs, Dr.oec.
Abstract Bakalaura darbs “Uzņēmumu ienākuma nodokļa ietekme uz uzņēmuma finanšu rādītājiem”. Rīga: 2018. 53 lpp. Bakalaura darba galvenais mērķis ir izpētīt jaunās UIN aprēķināšanas un maksāšanas kārtības ietekmi uz uzņēmuma finanšu rādītājiem, lai, balstoties uz pagātnes datiem, noteiktu uzņēmuma optimālo peļņas sadales struktūru nākotnē. Darba pirmajā daļā apkopota teorija par finanšu analīzes jēdzienu, būtību un metodēm. Pamatojoties uz apkopoto informāciju, darba otrajā daļā veikta SIA “Ausmeņa” finanšu analīze pēc vairākām finanšu analīzes metodēm. Savukārt trešajā daļā apkopota informācija par UIN aprēķināšanas un maksāšanas kārtību Latvijas Republikā pirms un pēc nodokļu reformas, kā arī SIA “Ausmeņa” nodokļu analīze, un izvērtēts UIN īpatsvars nodokļu kopsummā. Darba trešajā daļā ietverts arī darba autores izvirzītais priekšlikums uzņēmuma optimālai peļņas sadales struktūrai nākotnē, balstoties uz UIN izmaiņām. Pamatojoties uz pētījuma rezultātiem, tika secināts, ka jaunās UIN likumdošanas gadījumā UIN vērtība ir atkarīga no uzņēmuma peļņas sadales struktūras. Aprēķiniem tika izvirzīti 3 iespējamie peļņas sadales struktūras varianti, no kuriem vismazākās finanšu rādītāju izmaiņas vērojamas, ja dividendēs tiek sadalīta puse peļņas, bet otra puse – reinvestēta saimnieciskajā darbībā. Darba noslēgumā izvirzīti priekšlikumi izmantot autores piedāvātos pašu kapitāla un aktīvu rentabilitātes koeficientus atkarībā no reinvestētās peļņas apjoma, lai noteiktu uzņēmuma darbības efektivitāti, dividendēs sadalīt ne vairāk par aptuveni 36% no peļņas, lai turpmākajos saimnieciskās darbības periodos izvairītos no UIN reformas negatīvās ietekmes uz uzņēmuma tīro peļņu. Tika izvirzīts arī priekšlikums reinvestēt peļņu apgrozāmajos līdzekļos, lai palielinātu tīrā apgrozāmā kapitāla vērtību, tad finansējuma piesaiste no ārienes nepieciešamības gadījumā būtu vienkāršāka un lētāka. Darba autore izstrādājusi formulu, kuru iesaka turpmāk izmantot SIA “Ausmeņa” vadībai optimālas peļņas sadales struktūras noteikšanai. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā. Darbu veido titullapa, anotācija latviešu un angļu valodā, saturs, ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi un bibliogrāfiskais saraksts. Darbs rakstīts uz 53 lappuses, tajā iekļauti 3 attēli, 24 tabulas un 12 formulas. Bibliogrāfiskais saraksts sastāv no 21 avota latviešu valodā.
Keywords Uzņēmumu ienākuma nodoklis, nodokļu reforma, finanšu analīze
Keywords in English Corporate income tax, tax reform, financial analysis
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 16.05.2018 22:31:31