Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Personāla iesaistes paaugstināšanas iespējas Rīgas Brīvostas muitas kontroles punktā”
Title in English “Possibilities for Increasing Personnel Involvement at the Riga Free Port in Customs Control Point”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Z.Rostoka
Reviewer D.Aramina, RTU IEVF dekāna vietniece administratīvajā darbā
Abstract Anotācija Volosanova M. Personāla iesaistes paaugstināšanas iespējas Rīgas Brīvostas MKP: Bakalaura darbs/ Volosanova M - Rīga: RTU, Muitas un nodokļu katedra, studiju programma “Muitas un nodokļu administrēšana”, 2018. – 54 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Bakalaura darba kopējais apjoms ir 54 lapas. Informācijas uzskatāmai atspoguļošanai tika izmantotas tabulas un attēli. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 48 avoti latviešu un angļu valodā. Darbam tika pievienoti 3 pielikumi. Bakalaura darba mērķis ir izstrādāt teorijā pamatotus un konkrētam Rīgas Brīvostas Muitas kontroles punktam atbilstošus personāla iesaistes paaugstināšanas priekšlikumus. Valsts pārvaldē iestādes strikti ievēro tiesību normas, darba aizsardzības noteikumus, kas veicina darba vides sakārtošanu, darbam vajadzīgo instrumentu un tehnoloģiju nodrošinājumu, personāla atpūtas un slodzes samērošanu. Tomēr labs personāls arvien tiek meklēts, piesaistīts, iestāžu vadītāji vēlas pēc iespējas lielāku atdevi no personāla. Šie jautājumi par personālu tiek skatīti personāla darba uzlabošanas kontekstā saistībā ar personāla iesaisti. Darba mērķa sasniegšanai jādefinē galvenie veicamie uzdevumi: 1. Apkopot teorētiskās nostādnes un pētījumus par personāla iesaisti, pētīt jēdziena evolūciju, paradigmas maiņu. 2. Raksturot Rīgas Brīvostas MKP lomu ekonomikā un funkcijas. 3. Sniegt vispārēju Rīgas Brīvostas MKP un personāla raksturojumu, veikt personāla iesaistes procesu izpēti un analīzi. 4. Veikt pētījumu par personāla iesaistes paaugstināšanas iespējām Rīgas Brīvostas MKP. 5. Izstrādāt ieteikumus personāla iesaistes paaugstināšanai. Pētījuma objekts: darbinieku iesaiste. Pētījuma priekšmets: darbinieku iesaiste Rīgas Brīvostas MKP. Bakalaura darba struktūra ir veidota trijās daļās. Pirmā daļā ir apskatīti ar tēmu saitītie teorētiskie aspekti, tiesību normas, kas nosaka darbinieku iesaisti valsts pārvaldē Latvijā otrajā darba daļā ir pētīta situācija konkrētā iestādē, bet trešajā daļā ir aprakstīts veiktais pētījums Rīgas Brīvostas MKP. Darba praktiskā nozīme ir apzinātā situācija konkrētā MKP, izstrādātie ieteikumi darbinieku iesaistes palielināšanai, galvenās atziņas liecina, ka sakārtotāki ir ikdienas jautājumi, bet darbiniekiem netiek pievērsta sistemātiska uzmanība.
Keywords muita, iesaiste, personāls
Keywords in English customs, engagement, staff
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 16.05.2018 20:44:26