Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Augstskolu un uzņēmēju attiecību veidošanas modelis"
Title in English "A Model for Building a Relationship Between Universities and Entrepreneurs"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Artūrs Zeps,
Reviewer Maija Šenfelde, profesors, Dr.oec., RTU TAPPE katedra
Abstract Maģistra darba autors: Santa Jākobsone Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., Artūrs Zeps Maģistra darba temats: Augstskolu un uzņēmēju attiecību veidošanas modelis Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 82 lpp., tajā iekļauti 16 attēli, 15 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 83 avoti latviešu, 38 angļu, 1 vācu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Pētījumā veikta literatūras analīze par augstskolu un uzņēmēju sadarbību un problēmām tajā pasaules mērogā, definēti sadarbības viedi, kā arī raksturoti Latvijas tehniskajās augstskolās īstenotie. Balsoties uz literatūras analīzē konstatētajām problēmām sadarbībā, kā arī veiktajām Latvijas tehnisko augstskolu stratēģiju un SVID analīžu kontentanalīzēm, kā arī ekspertu ieteikumiem, izstrādāts modelis augstskolu attiecību veidošanai ar uzņēmējiem, Modeli, ko autore nosaukusi par SAVA modeli, iespējams pielietot trīs līmeņos, atkarībā no augstskolai pieejamajiem resursiem un stratēģiskajām prioritātēm, un tā mērķis - uzlabot komunikāciju ar uzņēmējiem, lai pretendētu arī uz finansiālu atbalstam, sniegt atbalstu augstskolas vadībai sadarbības plānošanā un atbilstošas struktūras veidošanā sadarbības jautājumos. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Jākobsone S. (2018) Augstskolu un uzņēmēju attiecību veidošanas modelis. Maģistra darbs/ S.Jākobsone, A.Zeps.- Rīga: RTU, UIVI IUV, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 82 lpp.
Keywords augstskolu un uzņēmēju sadarbība, industrijas sadarbība ar augstskolām
Keywords in English entrepreneuer and universities relationship, industry cooperation with universities
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 16.05.2018 13:16:26