Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Kopsavilkuma deklarācijas ietekme uz preču muitošanas procesa vienkāršošanu"
Title in English "The Impact of the Summary Declaration on the Simplification of the Customs Clearance Process"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor A.Gulbis
Reviewer Z.Tamsons, Latvijas nacionālā kravas ekspeditoru un loģistikas asociācijas ģenerālsekretāra vietnieks
Abstract Bakalaura darbs “Kopsavilkuma deklarācijas ietekme uz preču muitošanas procesa vienkāršošanu” ir izstrādāts ar mērķi izpētīt ievešanas kopsavilkuma deklarācijas īpatnības un noskaidrot galvenās problēmas, kuras kavē preču apriti pāri muitas robežai saistībā ar nepareizi iesniegto informāciju deklarācijā. Lai sasniegtu nostādīto darba mērķi, ir veikti sekojoši uzdevumi: • sniegts muitas darbības vispārīgs raksturojums; • aprakstītas muitas funkcijas un loma preču muitošanā; • raksturota kopsavilkuma deklarācijas būtība un tās iesniegšanas nosacījumi; • balstoties uz pētījumā iegūtajiem datiem un veikto analīzi izdarīti secinājumi un sniegti priekšlikumi preču muitošanas procesa pilnveidošanai. Darba aktualitāti nosaka ne vien preču deklarēšanas procesa vienkāršošana, bet arī problēmas, kuras rodas iesniedzot deklarācija maldīgu vai nepatiesu informāciju. Kļūdaina informācijas ieviešana aizpildot deklarāciju, palielina dokumentu un saistošās informācijas pārbaudes laiku, samazina attiecīga nodokļu atvieglojuma piemērošanas iespēju, apgrūtina preču pārvietošanu pāri muitas robežai un izraisa administratīvu vai atsevišķos gadījumos kriminālo atbildību. Tātad galvenais pētāmais jautājums bakalaura darbā ir saistāms ar risku izpēti, kas izraisa šādas problēmas. Pētījuma objekts ir preču deklarēšanas process.Pētījuma priekšmets – problēmas, kuras ietekmē preču muitošanu. Bakalaura darbs sastāv no 67 lapaspusēm, ieskaitot 5 attēlus, 2 tabulas, 57 izmantotās literatūras avotus un 3 pielikumus. Pirmajā nodaļā ir vispārīgi raksturota muitas darbība, tās mērķi un darbības principi. Otrajā daļā ir pētīta ievešanas kopsavilkuma deklarācija un tās izmantošanas nosacījumi. Sevišķa uzmanība ir veltīta elektroniskajai preču deklarēšanas sistēmai. Trešā daļa ietver muitas risku analīzi, kā arī tajā ir aprakstīti preču muitošanas atvieglošanas iespējas, ievērojot svarīgākos kopsavilkuma deklarācijas aizpildīšanas nosacījumus. Uz pētījumā iegūto rezultātu pamata ir izveidoti priekšlikumi preču muitošanas procesa pilnveidošanai, izmantojot ievešanas kopsavilkuma deklarāciju.
Keywords Kopsavilkuma deklarācijas ietekme uz preču muitošanas procesa vienkāršošanu
Keywords in English The Impact of the Summary Declaration on the Simplification of the Customs Clearance Process
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 16.05.2018 10:04:17