Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Procesa analīze un pilnveide Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Operatīvās vadības centrā"
Title in English "Process Analysis and Improvement in the State Emergency Medical Service Operative Management Center"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Iveta Daugule
Reviewer Mg.oec., Andija Logina
Abstract Ozoliņa S. Procesa analīze un pilnveide Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Operatīvās vadības centrā: Bakalaura darbs / S.Ozoliņa, I.Daugule. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2018. – 81 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 81 lpp., tajā iekļauti 17 attēli, 13 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 18 avoti latviešu un 19 angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Darba mērķis ir balstoties uz pētījuma gaitā iegūto informāciju, izstrādāt priekšlikumus izsaukumu pieņemšanas procesa pilnveidei. Pirmajā darba daļā aplūkoti teorētiskie aspekti par kvalitātes vadības un procesu vadības pilnveidi un nozīmību organizācijas attīstībā. Tika apskatītas vairākas procesu analīzes metodes, kas palīdz identificēt pastāvošās problēmas cēloņus, iespējamos riskus un to sekas, lai rastu procesa pilnveides iespējas. Otrajā darba daļā tika raksturots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. Tika veikta izsaukumu pieņemšanas procesa analīze, izmantojot pirmajā daļā aprakstītās analīzes metodes, un noteiktas iespējamās procesa pilnveidei iespējas. Trešajā darba daļā tika izstrādi priekšlikumi izsaukumu pieņemšanas procesa pilnveidei, analīzes rezultātā atklāto problēmu risināšanai, un izvērtēts iespējamais ieguvumus. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: 1.Neskatoties uz centieniem samazināt izsaukuma pieņemšanas un izpildes laiku, joprojām pastāv cēloņi, kas kavē laicīgu brigāžu nokļūšanu līdz cietušajam. 2.Būtiskākā problēma izsaukumu pieņemšanas aizkavēšanai ir darbinieku noslogotība. 3.Pētījuma rezultātā, kā risinājums izsaukumu pieņemšanas procesa pilnveidei būtu EPTA standarta “Kvalitātes standarts ārkārtas izsaukumu zvanu centriem” prasību ieviešana Operatīvas vadības centra procedūrās.
Keywords Procesu vadība, pilnveide, Izsaukumu pieņemšana process, Operatīvās vadības centrs
Keywords in English Process Management, Improvement, Emergency Call Taking Process, Operative Management Center
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 16.05.2018 06:04:00