Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Business Logistic
Title in original language “Kurjerpasta sūtījumu piegādes pilnveidošana”
Title in English “Improvement of parcel delivery services”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dmitrijs Solovjovs
Reviewer Prakt.doc. J.Kuškins
Abstract Bakalaura darba autors Vladislavs Derjagins izstrādāja darbu, kura temats ir “Kurjerpasta sūtījumu piegādes pilnveidošana”. Bakalaura darba mērķis ir izstrādāt rekomendācijas kurjerpasta sūtījumu piegādes uzlabošanai un pilnveidošanai. Pētījuma objekts ir kurjerpasta sūtījumu piegādes, bet pētījuma priekšmets ir kurjerpasta sūtījumu piegādes procesa un to pilnveidošana. Mērķa sasniegšanai ir izvirzīti sekojoši uzdevumi: • Apskatīt kurjerpasta vēsturi un to darbību • Analizēt vispārējo kurjerpasta tirgus situāciju Latvijā • Veikt uzņēmuma SIA “DPD Latvia” SVID analīzi • Iepazīties ar esošiem kurjerpasta sūtījumu piegādes veidiem • Apskatīt kurjerpastu cēloņus nepiegādātājiem sūtījumiem • Izstrādāt rekomendācijas kurjerpasta sūtījumu piegādes pilnveidošanai • Veikt secinājumus un priekšlikumus Kurjerpasta sūtījumu piegādes uzlabošanai darba autors rekomendē izmantot aplikāciju, kas sniedz daudz vairāk izsekošanas datus un citu informāciju, nekā dārgās GPS ierīces vai citas izsekošanas sistēmas. Kā arī papildus sūtījuma piegādes pakalpojumi, piemēram, kā piegāde kaimiņam, piegāde uz drošu vietu un atkārtota piegāde tajā pašā dienā. Darba autors arī piedāvā pilnveidot klientu apkalpošanas servisu, jo tā ir neatliekama daļa no sūtījuma piegādes pakalpojuma. Kā viens no risinājumiem ir papildus klientu apkalpošanas speciālistu apmācības. Kā arī automātiskā balss atbildētāja ieviešana vai tā uzlabošana, kas palīdz klientu apkalpošanas nodaļai kontrolēt zvanu plūsmu un interaktīvās balss izvēlnes sistēmas sniegta informācija sekmēs operatīvāku darbu starp klientu un speciālistu. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 61 lappuses. Tajā ir iekļauti 17 attēli, 7 tabulas un 1 pielikums uz 6 lappuses. Darbā izmantotas 27 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords Latvijas kurjerpasta uzņēmumi, nepiegādāto sūtījumu iemesli, klientu apkalpošanas servisa uzlabošana.
Keywords in English Latvian courier post companies, reasons of not delivered parcels, improvement of customer service.
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 15.05.2018 23:30:10