Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language "Jauno darbinieku ievadīšanas darbā un adaptācijas pilnveidošanas projekts"
Title in English "Project on Improvement of New Employee Induction and Adaptation "
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Līga Kamola
Reviewer Baiba Savicka, SIA "Komunikāciju darbnīca" projektu vadītāja
Abstract Bakalaura darba autors: Madara Ludžiniece. Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docente, (prakt.), Mg. oec. Līga Kamola. Bakalaura darba temats: Jauno darbinieku ievadīšanas darbā un adaptācijas pilnveidošanas projekts. Bakalaura darbs rakstīts: latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 71 lpp., tajā iekļauti 12 attēli, 13 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 22 avoti latviešu, 5 angļu valodā. Darbam pievienoti 6 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Rakstot darbu par uzņēmumu Ansvar, autore veica anketēšanu jaunajiem darbiniekiem, par apmācību procesu uzņēmumā. Pēc rezultātu apkopošanas, secināja, ka uzņēmumā jauno darbinieku adaptācijas plāns ir jāizveido tā, lai tas palīdz darbiniekiem ātrāk apgūt visu nepieciešamo darbam. Izpētot teorētiskās nostādnes, autore izveidoja uzņēmumam jauno darbinieku adaptācijas programmu, adaptācijas plānu, ar kura palīdzību iespējama ātrāka darbinieku integrēšana uzņēmumā. Darba nobeigumā autore apkopoja secinājumus un izvirzīja priekšlikumus uzņēmumam. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Ludžiniece M.: Jauno darbinieku ievadīšanas darbā un adaptācijas pilnveidošanas projekts Diplomprojekts/ M. Ludžiniece, L. Kamola.- Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 2018. – 61 lpp.
Keywords Jauno darbinieku adaptācija
Keywords in English Adaptation of new employees
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 15.05.2018 17:27:03