Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Latvijas pašvaldībās”
Title in English “Imposing Real Estate Tax in Municipalities in Latvia”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor I.Jevinga
Reviewer T.Vanaga, SIA “Tilders” valdes locekle, Mg.oec.
Abstract Bakalaura darba temats „Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Latvijas pašvaldībās”. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Jelgavas, Liepājas un Valmieras pilsētu pašvaldībās un izstrādāt priekšlikumus nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas uzlabojumiem. Darba uzdevumi: izpētīt nekustamā īpašuma nodokli Latvijas mērogā, analizējot nekustamā īpašuma nodokļa objektus, likmes un nodokļa bāzi, izvērtēt nekustamā īpašuma nodokļa lomu pašvaldību un valsts budžetos, izpētīt pašvaldību piemērotos nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, izanalizēt Jelgavas, Liepājas un Valmieras pilsētu pašvaldībās realizēto nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu, izstrādāt priekšlikumus nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas uzlabojumiem Jelgavas, Liepājas un Valmieras pilsētu pašvaldībās. Darba pētījuma objekts ir nekustamā īpašuma nodoklis, bet pētījuma priekšmets- nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana pašvaldībā. Darbs sastāv no 3 nodaļām. Pētījuma pirmajā nodaļā ir izpētīts nekustamā īpašuma nodoklis Latvijas mērogā, analizējot nekustamā īpašuma nodokļa objektus, likmes un nodokļa bāzi, izvērtēta nekustamā īpašuma nodokļa loma pašvaldību un valsts budžetos, izpētīti pašvaldībās piemērotie nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi. Otrajā nodaļā tiek raksturotas Jelgavas, Liepājas un Valmieras pilsētu pašvaldības, izanalizēta šajās pašvaldībās realizētā nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošana. Darba trešajā nodaļā izstrādāti uzlabojumi Jelgavas, Liepājas un Valmieras pilsētu pašvaldību nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanai. Bakalaura darba apjoms ir 79 lappuses, tas sastāv no 3 daļām, 14 attēliem, 5 tabulām un 2 pielikumiem, tajā izmantoti 52 literatūras avoti.
Keywords nekustamā īpašuma nodoklis, nodoklis, nekustamais īpašums, pašvaldības, nodokļa piemērošana
Keywords in English real esate tax, tax, real estate, municipalities, tax application
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 15.05.2018 16:55:56