Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language "Personālvadības procesa pilnveidošanas projekts valsts iestādē"
Title in English "Project on Improvement of Personnel Management at a State Administrative Institution"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Sandra Reinfelde
Reviewer Armands Kalniņš, Mg.paed., Alberta koledžas lektors
Abstract Bakalaura darba autors: Ilona Zālīte Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.psych, Sandra Reinfelde Bakalaura darba temats: Personāla vadības procesa pilnveidošanas projekts valsts iestādē Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, analītiskā daļa, teorētiskā daļa un projektu aprēķinu daļa, secinājumi un priekšlikumi. Bakalaura darba apjoms ir uz 76 lapas, tajā iekļauti 15 attēli, 12 tabulas, 2 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 18 avoti latviešu, 4 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darba analītiskajā daļā raksturota valsts iestāde, tās personāls, darbība un veikta personāla vadības procesa analīze. Teorētiskajā daļā tika analizēts personāla vadības process dažādu autoru skatījumā, personāla plānošana, apmācība, adaptācijas process un stress darba vietā. Projektu aprēķinu daļā izstrādāti trīs projekti personāla vadības procesa pilnveidošanai. 1. Projektu vadītāja amata vietas izveides projekts. 2. Sociālā darba veicēju profesionālās izdegšanas mazināšanas un novēršanas projekts. 3. VSAC „ Latgale” personāla adaptācijas procesa programmas izstrādes projekts. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Zālīte I.: Personāla vadības procesa pilnveidošanas projekts valsts iestādē Bakalaura darbs/ I. Zālīte, S. Reinfelde. – Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma „Cilvēku resursu vadīšana”, 2018. – 76.lpp
Keywords Personāla vadības process
Keywords in English Personnel management process
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 15.05.2018 15:50:09