Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Nekustamā īpašuma nodokļa loma pašvaldības attīstībā”
Title in English “Role of Real Estate Tax in the Development of a Municipality”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor I.Jevinga
Reviewer V.Gromule, a/s ”RSA” valdes priekšsēdētāja, Dr.sc.ing.
Abstract Nekustamā īpašuma nodoklis ir vienīgais nodoklis Latvijas Republikā, kas pilnīgi nodots pašvaldības kompetencē. Līdz ar to, lai pašvaldības varētu pildīt savas funkcijas, ir nepieciešams nodrošināt stabilus ieņēmumus, kas attiecīgi nozīmē nepieciešamo līdzekļu nodrošināšanu šo funkciju izpildei. Nekustamā īpašuma loma pašvaldībās var būt atšķirīga, tādēļ ir nozīmīgi pētīt nekustamā īpašuma nodokļa lomu konkrētās pašvaldībās individuāli, ne tikai balstoties uz pašvaldību konsolidētā kopbudžeta datiem. Bakalaura darba pētījuma objekts ir nekustamā īpašuma nodoklis Latvijas Republikā. Pētījuma priekšmets ir nekustamā īpašuma nodokļa loma pašvaldības budžetā. Par bakalaura darba mērķi autore izvirzīja - analizēt nekustamā īpašuma nodokļa lomu valsts konsolidētajā kopbudžetā, pašvaldību kopbudžetā, kā arī Rīgas, Saulkrastu novada un Aizkraukles novada pašvaldību budžetos. Lai sasniegtu bakalaura darba mērķi, darba autore izvirzījusi sekojošus uzdevumus: izpētīt un apkopot informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa būtību un vēsturi, iepazīties ar nepieciešamajiem normatīvajiem aktiem par nekustamā īpašuma nodokli, apkopot informāciju par jaunākajām izmaiņām nekustamā īpašuma nodokļa likumā, salīdzināt nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu izmaiņu dinamiku pēdējos gados, aprēķināt un salīdzināt nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu īpatsvaru valsts kopbudžetā, pašvaldību konsolidētajā kopbudžetā, Rīgas, Saulkrastu novada un Aizkraukles novada pašvaldību budžetos, izdarīt secinājumus par darba gaitā iegūto informāciju un izstrādāt priekšlikumus. Bakalaura darba izstrādei tika izmantoti Latvijas Republikas likumi, pašvaldību izdotie saistošie noteikumi, Latvijas autoru grāmatas, kā arī elektroniskie resursi. Bakalaura darba praktiskā vērtība ir apkopotā informācija, veiktie aprēķini, izveidotās tabulas, kā arī veiktie secinājumi un izstrādātie priekšlikumi, kurus var izmantot nekustamā īpašuma nodokļa izpētē un administrēšanas uzlabošanā. Bakalaura darbs sastāv no 68 lapaspusēm un ir sadalīts 3 daļās. Pirmajā daļā ir apskatīta nekustamā īpašuma nodokļa vēsturiskā attīstība un tā loma valsts budžetā. Otrajā daļā apkopota informācija par nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu. Trešajā daļā apskatīta nekustamā īpašuma nodokļa loma pašvaldību kopbudžetā, kā arī Rīgas, Saulkrastu novada un Aizkraukles novada pašvaldību budžetos. Bakalaura darbā iekļautas 27 tabulas, 11 attēli, 3 pielikumi un izmantoti 32 informācijas avoti.
Keywords Nekustamā īpašuma nodoklis, valsts kopbudžets, pašvaldību konsolidētais kopbudžets
Keywords in English Real estate tax, general government budget, local government budget
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 15.05.2018 15:25:20