Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language "Personālvadības procesu pilnveidošana uzņēmumā"
Title in English "Development of Personnel Management Processes at a Company"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Gailīte Sarmīte
Reviewer Rostoka Zane, Mg.oec., RTU Personāla nodaļas vadītāja
Abstract Bakalaura darba autors: Olita Hafīza Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Hafīza O.: Personālvadības pilnveidošana vairumtirdzniecības uzņēmumā. Diplomprojekts/ Vadītāja: Mg.psih. Gailīte S. - Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 2018. – 74 lpp. Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg. Psih. Sarmīte Gailīte. Bakalaura darba temats: Personālvadības procesu pilnveidošana vairumtirdzniecības uzņēmumā Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 74 lpp., tajā iekļauti 10 attēli, 11 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 47 avoti latviešu, 1 - angļu, 1 krievu valodā. Darbam pievienoti 13 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darba analītiskajā daļā veikta uzņēmuma, personāla un personālvadības raksturojums, analizēta personāla meklēšana un atlase, jaunā darbinieka ievadīšana darbā un apmācības process. Teorētiskajā daļā tika analizēta teorētiskie personāla atlases un adaptācijas aspekti. Projekta aprēķina daļā izstrādāti trīs projekti personālvadības pilnveidošanai vairumtirdzniecības uzņēmumā: Amata apraksta un kvalifikācijas profila pilnveidošanas projekts, darba sludinājuma un intervijas jautājumu pilnveidošanas projekts, adaptācijas programmas izstrādes projekts.
Keywords personāla meklēšana un atlase, jaunā darbinieka ievadīšana darbā un apmācības process, amata apraksts, kvalifikācijas profils
Keywords in English the personnel reqruitment and the adaptaion, Job Description, Qualification profile
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 15.05.2018 14:43:41