Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Economics
Title in original language "Fiskālās politikas ietekme uz Latvijas iedzīvotāju ienākumu līmeni"
Title in English "Impact of Fiscal Policy on the Income Level of Residents of Latvia"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Leonīds Krilovs
Reviewer Prof. I. Voronova
Abstract Maģistra darbs “Fiskālās politikas ietekme uz Latvijas iedzīvotāju ienākumu līmeni”, darba autors Viktors Miglinieks, zinātniskais vadītājs: Dr. oec., asoc. prof. Leonīds Krilovs. Maģistra darba apjoms ir 83 lappuses, tas satur 25 attēlus, 6 tabulas, 1 pielikumu un 41 izmantotās literatūras avotu sarakstu. Maģistra darbā ir apkopota un raksturota fiskālās politikas būtība, sīkāk pievēršot uzmanību nodokļu politikai. Izpētīta un novērtēta darba spēka nodokļu politikas ietekme uz Latvijas iedzīvotāju ienākumu līmeni. Tāpat arī novērtēti un salīdzināti darba spēka nodokļi Baltijas valstīs: Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Maģistra darbs sastāv no trīs nodaļām, kuras sadalītas apakšnodaļās. Maģistra darba pirmajā nodaļā autors ir izpētījis fiskālās politikas nozīmi un lomu valsts attīstībā gan pasaulē, gan Latvijā, sīkāk pievēršot uzmanību nodokļu politikai. Darba otrajā nodaļā tiek sniegts ieskats par Baltijas valstu īstenoto darba spēka nodokļu politiku pēdējos gados un noskaidrots, kādā mērā tā ietekmē šo valstu iedzīvotāju ienākumus. Veicot valstu salīdzinājumu, ir apskatītas būtiskākās atšķirības īstenotajās politikās, tajā skaitā to dažādā ietekme. Maģistra darba trešajā nodaļā autors sniedz ieskatu par jaunākajām attīstības tendencēm darba spēka nodokļos Latvijā, ņemot vērā īstenoto Nodokļu reformu 2018. Nodaļas ietvaros tika izveidota strukturēta aptauja ar kuras palīdzību tika noskaidrots ekspertu atzinumu par darba spēka nodokļu attīstību Latvijā un to ietekmi uz Latvijas iedzīvotāju ienākumu līmeni. Darba nobeigumā apkopoti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi darba spēka nodokļu politikas pilnveidošanai Latvijā. Darba izstrādes rezultātā ir apstiprināta izvirzītā hipotēze: Latvijas valsts īstenotā darba spēka nodokļu politikas reforma pozitīvi ietekmēs iedzīvotāju ienākumus. Atslēgvārdi: fiskālā politika, labklājības līmenis, nodoklis, nodokļu politika, iedzīvotāju ienākumi.
Keywords Fiskālā politika, labklājības līmenis, nodoklis, nodokļu politika, iedzīvotāju ienākumi.
Keywords in English Fiscal policy, welfare, tax, tax policy, personal income.
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 15.05.2018 14:43:08