Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language "Ārvalstu darbaspēka piesaiste informācijas tehnoloģiju uzņēmumā"
Title in English "Attraction of Foreign Workforce in an Information Technology Company"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Sarmīte Gailīte
Reviewer Baiba Savicka, SIA "Komunikāciju darbnīca" projektu vadītāja
Abstract Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Kuple Ž..: Ārvalstu darba spēka piesaiste Informācijas Tehnoloģiju uzņēmumā: Diplomprojekts/ Vadītāja: Mg.psih. Gailīte S.- Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 2018. – 86 lpp. Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg. Psih. Sarmīte Gailīte. Bakalaura darba temats: Ārvalstu darba spēka piesaiste Informācijas Tehnoloģiju uzņēmumā. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 72 lpp., tajā iekļauti 10 attēli, 9 tabulas, 2 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 24 avoti, 17 latviešu un 7 angļu valodā. Darbam pievienoti 10 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: darba Analītiskajā daļā veikta uzņēmuma organizācijas un personāla raksturojums, analizēti jaunu darbinieku meklēšanas veidi, arī pētīta ārvalstu darba spēka piesaiste un atlase uznēmumā. Teorētiskajā daļā tika analizēti teorētiskie aspekti un darba spēka situācija Latvijā. Projekta aprēķina daļā izstrādāti trīs projekti informācijas tehnoloģiju uzņēmumam ārvalstu darba spēka ietekmējošo faktoru pilnveidošanai: ārvalstu darbinieku uzņemšana darba vietā un to nosacījumu pilnveidošanas projekts; Visma Labs darbinieku motivācijas pilnveidošanas projekts; Personāla speciālistu kompetences pilnveidošanas projekts.
Keywords Ārvalstu darbaspēka piesaiste
Keywords in English Attraction of Foreign Workforce
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 15.05.2018 13:51:17