Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Neatbilstoša produkta kontroles sistēmas analīze un pilnveide SIA "Stenders"
Title in English "Analysis and Improvement of Non-conforming Product Control System in the "Stenders" Ltd"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jānis Pildavs
Reviewer Mg.oec., Tatjana Ņikitina
Abstract Paltere I. Neatbilstoša produkta kontroles sistēmas analīze un pilnveide SIA “Stenders”: Bakalaura darbs / I.Paltere, J.Pildavs. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2018. – 71 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 71 lpp., tajā iekļauti 12 attēli un 9 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 20 avoti latviešu valodā un 17 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 10 pielikumi uz 17 lpp. Darba mērķis ir, analizējot un izvērtējot neatbilstoša produkta rašanās iemeslus, apjomus un izmaksas uzņēmumā SIA “Stenders”, izstrādāt priekšlikumus neatbilstoša produkta kontroles sistēmas pilnveidei. Pirmajā darba daļā tika veikta teorētiskās informācijas izpēte un analīze par kvalitātes vadības sistēmu, tās saistību ar neatbilstoša produkta kontroles sistēmu uzņēmumā, kā arī neatbilstoša produkta kontroles sistēmas pilnveides metodēm. Otrajā darba daļā tika raksturots SIA “Stenders” un tā darbība. Tika analizēta produktu atbilstības novērtēšana un neatbilstoša produkta kontroles sistēma uzņēmumā, noskaidrojot tās būtiskākos trūkumus un problēmu cēloņus. Trešajā darba daļā tika izstrādāti priekšlikumi neatbilstoša produkta kontroles sistēmas pilnveidei, izstrādāts noteikto priekšlikumu īstenošanas plāns, kā arī tika aprēķinātās iespējamās priekšlikumu ieviešanas izmaksas un noteikti priekšlikumu potenciālie ieguvumi. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir, ka uzņēmumā nepieciešams uzlabot noliktavu kārtību, ieviešot tajās 5S, kas palīdzētu uzraudzīt izejvielu un galaproduktu derīguma termiņus un mazinātu risku, ka, darbinieki sajaucot izejvielas vai produktus, rada neatbilstošus produktus. Kā arī ir nepieciešams aktualizēt un pilnveidot klientu pretenziju vadības procedūru un nodrošināt darbiniekiem apmācības to kompetences palielināšanai.
Keywords Neatbilstoša produkta kontroles sistēma, kosmētikas ražošana, pilnveide
Keywords in English Non-conforming product control system, cosmetics manufacturing, improvement
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 15.05.2018 13:43:29