Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Piegāžu ķēžu risku vadība loģistikas uzņēmumā”
Title in English “Supply Chain Risk Management in a Logistics Company”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor N.Rudzītis
Reviewer A.V.Krastiņš, RTU SESMI direktors, profesors, Dr.oec.
Abstract Bakalaura darbā “Piegāžu ķēžu risku vadība loģistikas uzņēmumā” autore pēta piegāžu ķēžu teoriju, muitas lomu piegādes ķēdes, risku pārvaldību un uzņēmuma piegādes ķēdes riskus. Starptautiskās piegādes ķēdes kļūst ar vien lielākas un sarežģītākas, šķērsojot dažādu valstu robežas. Uzņēmēji ir ieinteresēti uzlabot piegādes ķēžu efektivitāti, tādejādi samazinot izmaksas un apmierinot klientu vajadzības. Būtīska ir sadarbība starp muitas iestādēm un uzņēmējiem, lai piegāde tiktu veikta bez aizķeršanās. Tā kā muita ir galvenā institūcija, kuras funkcijās ir preču plūsmu kontrolēšana pāri valstu robežām, tai ir jānodrošina drošības līmeņa pieaugumu, vienlaikus atvieglojot starptautiskās piegādes ķēdes. Tomēr, lai cik pārdomāta piegādes ķēde nebūtu, vienmēr pastāvēs apdraudējumi, kas var kavēt piegādi līdz galamērķim. Baklaura darba mērķis ir izpētīt un analizēt drošas piegādes ķēdes nodrošināšanu uzņēmuma un muitas līmenī, nosakot riskus ar kādiem uzņēmums saskaras piegādes ķēdēs. Izstrādāt priekšlikumus iespējamo risku mazināšanai, ar kuriem saskaras uzņēmums piegādes ķēdēs. Bakalaura darba pētījuma objekts ir analizējamā uzņēmuma piegādes ķēdes. Pētījuma priekšmets ir riski, ar ko saskaras uzņēmums piegādes ķēdēs. Bakalaura darba uzdevumi ir apkopot un analizēt speciālo informāciju par piegādes ķēdēm, risku pārvaldību, muitas lomu piegādes ķēdēs, uzņēmuma piegādes ķēdes riskus. Bakalaura darba pētījuma rezultātā darba autore ir nonākusi pie secinājuma, ka jebkuru piegādes ķēdi var apdraudēt gan paredzami, gan arī neparedzami apstākļi, kas traucē mērķa sasniegšanu, taču, lai mazinātu negatīvu ietekmi, var veikt dažādus mazināšanas pasākumus, kas ietekmē piegādes ķēdi. Darba autore ir izstrādājusi priekšlikumus uzņēmuma piegādes ķēdes risku mazināšanai, kas varētu uzlabot uzņēmuma piegādes ķēdi. Bakalaura darbs sastāv no 55 lpp, kas sastāv no 5 nodaļām. Darbā ir izmantoti 9 attēli, 6 tabulas un 1 formula.
Keywords Piegāžu ķēžu risku vadība loģistikas uzņēmumā
Keywords in English Supply Chain Risk Management in Logistics Enterprises
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 15.05.2018 11:30:26