Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Uzņēmumu ienākuma nodokļa reformas ietekme uz informācijas tehnoloģiju pakalpojumu nozari”
Title in English “Impact of Corporate Income Tax Reform on the Information Technology Services Industry”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor M.Jurušs
Reviewer J.E.Niedrītis, RTU Biznesa un inovācijas nodaļas vadītājs, Dr.oec.
Abstract Bakalaura darba tēma ir uzņēmuma ienākuma nodokļa reformas ietekme uz informācijas tehnoloģiju pakalpojumu nozari, autore ir Karīna Kezika, zinātniskais darba vadītājs ir Dr.oec., asociētais profesors. Māris Jurušs. Uzņēmuma ienākuma nodokļa tēmas aktualitāte ir šobrīd ārkārtīgi svarīga. Jau daudzus gadus gan Latvijā, gan visā Eiropas Savienībā tiek runāts par to, ka investīcijām jābūt vienlīdzīgām visā Eiropas Savienībā, taču šobrīd tās plūst tur, kur ir visizdevīgākie nosacījumi to rezultātam. Kopš šī gada Latvija ir pilnībā mainījusi iepriekš pastāvošo uzņēmuma ienākuma nodokļa sistēmu. Tagad nodokļi tiks maksāti nevis no gada laikā gūtās peļņas, bet gan tādos gadījumos, ja uzņēmuma īpašnieki vēlēsies dividendes no uzņēmuma izņemt, nevis ieguldīt uzņēmuma ilgtspējas attīstībā. Bakalaura darba mērķis ir veikt uzņēmuma ienākuma nodokļa reformas novērtējumu, nosakot nodokļa maksājuma apmēru, izmantojot uzņēmumu finanšu datus pirms un pēc nodokļa reformas. Pētījuma objekts ir uzņēmuma ienākuma nodokļa sistēma pirms un pēc reformas, un priekšmets ir uzņēmuma ienākuma nodokļa piemērošanas aspekti. Bakalaura darba uzdevumi ir veikt izpēti par to, kāda bija uzņēmuma ienākuma nodokļa likumdošana līdz un pēc reformas; Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) veikto analīžu izpēte par Latviju; Eiropas Savienības nostāja par vienotā uzņēmuma ienākuma nodokļa ieviešanu dalībvalstīs; maksājamā nodokļa apmērs līdz un pēc reformas, izmantojot vienādus finanšu datus; sniegt priekšlikumus Latvijas Republikas nodokļu sistēmas uzlabošanai. Bakalaura darba pirmajā daļā tiek veikta Latvijas Republikas nodokļu sistēmas īsa analīze, izpētīts uzņēmumu ienākuma nodoklis pirms un pēc reformas, kā arī tiek attēlota statistiskā informācija par nodokļu ieņēmumiem un iekšzemes kopprodukta lielumu. Otrajā daļā tiek veikta Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas pētījumu analīze par uzņēmumu ienākuma nodokli citās sadarbības valstīs, ēnu ekonomikas ietekme uz nodokļu apmēru, kā arī Eiropas Savienības vienotā uzņēmumu ienākuma nodokļa ieviešanu dalībvalstīs. Trešajā daļā tiek veikta praktiskā uzņēmumu ienākuma nodokļa salīdzināšana pirms un pēc reformas, izmantojot 2017. gada finanšu datus. Bakalaura darbā tika izmantotas matemātiski statistiskās metodes, bet par pētījuma avotiem kalpo vispārpieejami interneta resursi, likumi, ministru kabineta noteikumi, vispārizglītojošā literatūra, publikācijas u.c. materiāli. Bakalaura darba pētījuma periods ir 2018. gads. Bakalaura darba apjoms ir 51 lapas, kas satur 14 tabulas, 1 formulu un 6 attēlus.
Keywords Uzņēmuma ienākuma nodokļa reforma, vienotā uzņēmuma ienākuma nodokļa ieviešana Eiropas Savienībā, uzņēmuma ienākuma nodokļa lieluma salīdzinājums pirms un pēc reformas
Keywords in English Corporate income tax reform, united corporate income tax in European Union, amount of corporate income tax paid before and after reform
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 15.05.2018 10:33:40