Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Urban and Regional Engineering Economics
Title in original language "Aizkraukles novada attīstības perspektīvas"
Title in English "Development Prospects of Aizkraukle Municipality"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Uldis Kamols
Reviewer Lektore A.Mihņenoka
Abstract Maģistra darba autore ir Līga Ostele. Darba tēma ir Aizkraukles novada attīstības perspektīvas. Maģistra darba zinātniskais vadītājs ir RTU praktiskais docents, Mg.oec., Dipl. Oec. Uldis Kamols. Pētījuma mērķis ir izpētīt Aizkraukles novadu un rast priekšlikumus tā turpmākai attīstībai. Darbs uzrakstīts latviešu valodā, un tas sastāv no ievada, 4 daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 109 lpp, tajā iekļauti 39 attēli, 30 tabulas, kā arī 5 pielikumi. Teorētiskajā daļā ir apskatīti reģiona skaidrojumi, lai izprastu reģiona būtību, kā arī aprakstīta reģiona attīstības nepieciešamība un politika. Analītiskajā daļā tika izanalizēts Aizkraukles novads. Analīzes ietvaros tika apskatītas Aizkraukles novada galvenās nozares- cilvēkresursi un sociālā sfēra, kultūra, tūrisms, izglītība, uzņēmējdarbība, medicīna. Tā rezultātā tika noteiktas galvenās novada problēmas. Praktiskajā daļā tika veiktas iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujas. Aptauju mērķis bija noskaidrot respondentu viedokli par Aizkraukles novada esošo situāciju un nākotnes perspektīvām pēc 10 gadiem. Anketas rezultāti atspoguļoja to, ka viena no attīstības perspektīvām ir tūrisms. Ceturtajā pētījuma daļā tika izstrādāts plāns tūrisma attīstības projektam. Nodaļas ietvaros tika aprakstīti pasākumi aktīvās atpūtas dabas parka “Aizkrauklēni” izveidei Aizkraukles novadā. Kā arī tika aprakstīti nākotnes ieguvumi no projekta ieviešanas novada attīstībai.
Keywords Reģions, reģionu attīstība, Aizkraukles novads, attīstības perspektīvas
Keywords in English Region, regional development, Aizkraukle Municipality, development prospects
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 15.05.2018 09:45:23