Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language ''Saķeres koeficienta mērījumu izpēte un datu analīze''; inženierprojekts ''Hāpsalu ielas rekonstrukcija Pērnavā posmā no Sīmu tilta līdz Moru ielai (pilsētas robežai)''
Title in English ''Research and Data Analysis of Skid Resistance Coefficient Measurements''; Engineering Design Project ''Reconstruction of Haapsalu Street in ParnuSection from Siimu Bridge to Moru Street''
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor M.Tams
Reviewer
Abstract ANOTĀCIJA Bakalaura darba (ar inženierprojektu) tēma: "Saķeres koefiecinata mērījumu izpēte un datu analīze" ("Hāpsalu ielas rekonstrukcija Pērnavā posmā no Sīmu tilta līdz Moru ielai (pilsētas robežai)") . Bakalaura darba daļas mērķis ir pētīt saķeres koeficienta izmaiņas izbūves gadā un gadu pēc. Mērījumos iegūtie rezultāti tiek analizēti, salīdzināti un izvērtēti. Bakalaura darba mērķu sasniegšanai ir pielietota datu grupēšanas, matemātiskā un datu salīdzināšanas metode, noskaidrojot un analizējot saķeres koeficienta vērtības pieaugumu vai samazināšanos identificējot iespējamos neatbilsību cēloņus un sniedzot priekšlikumus risinājumiem. Bakalaura darba daļā saķeres koeficienta mērījumu rezultāti analizēti, salīdzināt un izvērtēti autoceļa asfaltbetona seguma dilumkārtai izbūves gadā (2009) un atkārtots mērījums pēc viena gada (2010). Bakalaura darba pētījuma rezultāti un secinājumi izmantoti izstrādājot Inženierprojekta daļas ielas segas konstrukciju, būvprojektā "Hāpsalu ielas rekonstrukcija Pērnavā posmā no Sīmu tilta līdz Moru ielai (pilsētas robežai)" iekļauts paskaidrojuma raksts, aprēķini, saraksti, specifikācijas, darbu apjomi un grafiskā daļa (rasējumi). Inženierprojekta darbs izstrādāts 20 gadu perspektīvai satiksmes intensitātei nodrošinot ceļa atbilstību satiksmes sastāva, komforta un drošības prasībām. Bakalaura darba (ar inženierprojektu) kopapjoms: 226 lpp, 46 attēli, 37 tabulas, 35 literatūras nosaukumu un informācijas avotu.
Keywords "Saķeres koefiecinata mērījumu izpēte un datu analīze" ("Hāpsalu ielas rekonstrukcija Pērnavā posmā no Sīmu tilta līdz Moru ielai (pilsētas robežai)")
Keywords in English "Research and Data Analysis of Skid Resistance Coefficient Measurements", "Reconstruction of Haapsalu Street in Parnu Section from Siimu Bridge to Moru Street (city border)"
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 14.05.2018 22:39:14