Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Akcīzes nodokļa maksātāja statusa ietekme uz uzņēmuma darbību”
Title in English “Impact of the Status of an Excise Taxpayer on the Enterprise”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor N.Semjonova
Reviewer J.E.Niedrītis, RTU Biznesa un inovācijas nodaļas vadītājs, Dr.oec.
Abstract Bakalaura darba tēma: „Akcīzes nodokļa maksātāja statusa ietekme uz uzņēmuma darbību”. Bakalaura darba autore: Jekaterina Solovjova Bakalaura darba vadītāja: Dr.oec., docente Nadežda Semjonova. Bakalaura darba galvenais mērķis ir paaugstināt uzņēmuma darbības efektivitāti un prognozēt tā nākotnes darbību ar mazākiem zaudējumiem, realizējot to ar akcīzes nodokļa maksātaja statusa maiņu. Darbs sastāv no ievada, trīs daļām, nodaļām, kā arī secinājumiem, priekšlikumiem un bibliogrāfiskā saraksta. Darbā pirmajā daļā tiek tiek aplūkota akcīzes nodokļa būtība Latvijas Republikā, tiek izpētīti statistikas dati par akcīzes nodokļa ieņēmumiem valsts budžetā, kā arī aplūkoti literatūras avoti par finanšu koeficientiem. Otrajā daļā tika veikta tirdzniecības uzņēmuma finansiālā stāvokļa analīze. Trešajā daļā tika izstrādāts attīstības projekts, kura galvenā ideja ir akcīzes nodokļa maksātaja statusa iegušana un tirdzniecības uzņēmuma efektīvitātes paaugstināšana Darba tapšanai tika izmantoti Latvijas Republikas likumi un normatīvo akti, Valsts ieņēmumu dienests, Valsts kase, Centrālās Statistikas Pārvalde (CSP), Eiropas statistikas organizācijas materiāli, ka arī zinātniskā literatūra, internetā publicētā informācija un tirdzniecības uzņēmuma dokumentācija no 2015. līdz 2017. gadam. Bakalaura darbs sastāv no 60 lappusēm, 20 tabulām, 14 formulām, 14 attēliem un 4 pielikumiem. Darba izstrādāšanai tika izmantoti 28 interneta un literatūras avoti.
Keywords akcīzes nodoklīs, uzņēmuma attīstības projekts, uzņēmuma darbības efektivitāte, finanšu analīze
Keywords in English excise tax, enterprise development project, business efficiency, financial analysis
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 14.05.2018 22:13:15