Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Neatbilstoša produkta kontroles sistēmas analīze un pilnveide SIA "Rimi Latvija"
Title in English "Analysis and Improvement of Non-conforming Product Control System in the "Rimi Latvija" Ltd"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jānis Pildavs
Reviewer Mg.oec., Jānis Vanags
Abstract ANOTĀCIJA Strods V. Neatbilstoša produkta kontroles sistēmas analīze un pilnveide SIA “Rimi Latvija”: Bakalaura darbs / V. Strods, J. Pildavs. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2018. – 74 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 74 lpp., tajā iekļauti 12 attēli, 13 tabulas, 9 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 11 avoti latviešu, 22 angļu, un 10 krievu valodā. Darbam pievienoti 11 pielikumi. Darba mērķis ir SIA “Rimi Latvija” esošās neatbilstošās pārtikas produkcijas kontroles sistēmas analīze un pilnveide. Pirmajā darba daļā tiek aprakstīti teorētiskie aspekti neatbilstoša produkta kontroles sistēmas jomā, tā loma kvalitātes vadības sistēmā, ISO 9001:2015 standarta prasības neatbilstošai produkcijai un kvalitātes analīzes metodes. Otrajā darba daļā tiek analizēta uzņēmuma neatbilstoša produkta kontroles sistēma, saistīti ar to procesi, dokumentācija, informācijas nodošanas ceļi un veidi, sūdzības pieteikšanas kārtība, kā arī citu uzņēmuma procesu ietekme uz sistēmu. Trešajā darba daļā tiek sniegti pamatoti priekšlikumi neatbilstoša produkta kontroles sistēmai, kā arī aprēķināts potenciālais ekonomiskais ieguvums. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi - tika izstrādāti priekšlikumi uzņēmuma neatbilstošu produktu vadības sistēmai, kas paaugstina uzņēmuma elastīgumu, paātrina informācijas nodošanu un lēmumu pieņemšanas procesus, samazina naudas zaudējumus, kas tika radīti nepietiekami efektīvas preventīvas darbības dēļ
Keywords Kvalitāte; neatbilstoša produkta kontroles sistēma; procesu pilnveide.
Keywords in English Quality; non-conforming product control system; process improvement.
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 14.05.2018 21:46:18