Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Ar muitas procedūru piemērošanu saistīto problēmu analīze autopārvadājumu jomā”
Title in English “Analysis of Challenges related to Customs Procedures in the Area of Road Freight Transport”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor A.Gulbis
Reviewer Z.Tamsons, Latvijas nacionālā kravas ekspeditoru un loģistikas asociācijas ģenerālsekretāra vietnieks
Abstract Darba mērķis ir identificēt problēmas, kas saistītas ar starptautisko autopārvadājumu kravu kustību par pētījuma objektu izvēloties konkrētu MKP un sniegt priekšlikumus to novēršanai. Lai sasniegtu darba mērķi, autore pētīja tādus jautājumus kā: • Piemērojamās muitas procedūras Latvijas muitā un konkrētajā MKP • Konkrētā MKP muitojamo kravu caurlaidība un to ietekmējošie faktori • Tranzīta procedūras vienkāršojumu izmantošana un to ietekme uz MKP produktivitāti • Konkrētā MKP darbības tehnoloģija un infrastruktūra un to ietekme uz kravu muitošanu • Obligātie muitas kontroles pasākumi konkrētajā MKP un to ietekme uz darbaspēku resursu izmantošanu • Atsevišķu muitas kontroles veidu efektivitātes izvērtējums Pirmajā darba daļā tiek izpētītas un aprakstītas preču muitošana un preču deklarēšana. Otrajā daļā tiek aprakstīts konkrēts MKP un uzskaitīti tajā veicamie darba uzdevumi, kā arī tiek aprakstītas muitas procedūras, ko piemēro konkrētajā MKP. Tiek salīdzināts un analizēts piemērojamo procedūru īpatsvars Latvijas muitā un konkrētajā MKP. Darba trešajā daļā tika veikta sešu konkrētu muitošanas elementu analīze uz Latvijas Baltkrievijas robežas, kas ietekmē muitas procedūru piemērošanu konkrētajā MKP. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 58 lpp, tajā ir iekļauts 11 attēli, pievienots 1 pielikums. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietvertas 25 vienības.
Keywords MKP, muitas procedūras, tranzīts, starptautiskā kravu kustība, muitas kontroles pasākumi.
Keywords in English CCP, customs procedures, transit, international freight movement, customs control measures.
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 14.05.2018 21:40:48