Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Automatizācijas procesa analīze un pilnveide SIA "Atea Global Services" dalīto pakalpojumu centrā"
Title in English "Automation Process Analysis and Improvement in the "Atea Global Services" Ltd Shared Service Center"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Anita Straujuma
Reviewer Mg.oec., Tatjana Ņikitina
Abstract Seņina, N. Automatizācijas procesa analīze un pilnveide SIA “Atea Global Services” dalīto pakalpojumu centrā: Bakalaura darbs / N. Seņina, A. Straujuma. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2018. – 83. lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 83. lpp., tajā iekļauti 27 attēli, 9 tabulas un 10 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 5 avoti latviešu un 42 angļu valodā. Darbam pievienoti 6 pielikumi. Darba mērķis ir izpētīt SIA “Atea Global Services” dalīto pakalpojuma centra automatizācijas procesa soļus un atrast tā pilnveides iespējas, lai izvirzītu priekšlikumus un veiktu secinājumus. Pirmajā darba jeb teorētiskajā daļā bakalaura darba autore izpētīja literatūru un interneta resursus par procesu vadības principiem, kvalitātes kontroles metodēm un instrumentiem, kā arī automatizācijas veidiem, lai izmantotu iegūtas teorētiskās zināšanas robotizētu automatizācijas procesa analīzē. Otrajā darba jeb analītiskajā daļā katram robotizēta automatizācijas procesa solim tika uzzīmēta procesa karte, izveidota cēloņu un seku diagramma un pielietota FMEA (kļūdu iespējamības un seku analīzes) metode, lai noteiktu visas iespējamas neatbilstības, to risku pakāpi un ietekmi uz rezultātu. Pēc FMEA rezultātiem tika veikta identificētas iespējamas neatbilstības ar augstāku riska pakāpi un izveidotas prioritātes matricas detalizēta analīze. Trešajā darba jeb praktiskajā daļā pēc robotizētu automatizācijas procesa detalizētas analīzes bakalaura darba autore izvirzīja priekšlikumus procesa pilnveidošanai, to īstenošanas ieteikumus un pierāda tos ar procesa pilnveides ieguldījumu un ieguvumu definēšanu un aprēķināšanu. Nozīmīgākie secinājumi pēc pētījuma veikšanas ir robotizēta automatizācijas procesa riski netiek identificēti un vadīti, līdz ar to ir augsta iespējamība nekvalitatīvā pakalpojumu sniegšanā, kā arī eksistē automatizējamo procesu prioritāšu noteikšanas trūkums. Nozīmīgākie priekšlikumi ir ieviest risku vadību robotizētu procesu automatizācijas komandai un pilnveidot prioritāšu noteikšanas procesu.
Keywords Automatizācijas process, procesa analīze, procesa pilnveide
Keywords in English Automation process, process analysis, process improvement
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 14.05.2018 18:41:16