Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Speciālo ekonomisko zonu izmantošanas iespēju novērtējums Latvijā”
Title in English “Assessment of Possibilities of Use of Special Economic Zones in Latvia”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor A.Čevers
Reviewer N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Abstract Donāts Milašs. Bakalaura darbs. Speciālo ekonomisko zonu izmantošanas iespēju novērtējums Latvijā: Rīgas Tehniskā universitāte, 2018. Bakalaura darba mērķis ir veikt speciālo ekonomisko zonu izmantošanas iespēju analīzi, salīdzināt, dod novērtējumu un izstrādāt priekšlikums Speciālām ekonomiskām zonām Latvijā. Bakalaura darba mērķa sasniegšanai izvirzīti sekojoši uzdevumi: • tiek izskatīta brīvās ekonomiskās zonas būtība un dota tās definīcija; • aplūkota brīvās ekonomiskās zonas veidošanās vēsture; • izskatīta brīvo ekonomisko zonu klasifikācija un tās kritēriji; • izpētīti Liepājas un Rēzeknes SEZ darbības rezultāti; • salīdzināti Liepājas un Rēzeknes SEZ darbības rezultāti; • pēc iegūto datu analīzes ir noformulēti secinājumi. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām. Darbā pirmajā daļā tiek apskatīti BEZ vēsture, izveides kritēriji un klasifikācija, kā arī BEZ likumdošana. Darbā otrajā daļā tiek iedots kopējas Latvijas SEZ raksturojums, izanalizēti Liepājas SEZ un Rēzeknes SEZ dati. Trešajā nodaļā tiek salīdzināti Liepājas SEZ darbības rezultāti ar Rēzeknes SEZ. Darba nobeigumā ir izstrādāti secinājumi un priekšlikumi. Bakalaura darba apjoms ir 60 lapaspuses, tas satur 17 tabulas, 10 attēlus un 23 izmantotās informācijas avotus.
Keywords Speciālās ekonomiskās zonas, Brīvas ekonomiskās zonas
Keywords in English Special economic zones, Free trading zones
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 14.05.2018 18:38:58