Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Intelektuālā īpašuma aizsardzības procesu analīze Latvijā”
Title in English “Analysis of Procedures for Protection of Intellectual Property in Latvia”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor A.Valbahs
Reviewer A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Abstract Bakalaura darba tēma: Intelektuālā īpašuma aizsardzības procesu analīze Latvijā. Bakalaura darbā tiek pētīts, kā e-komercija ietekmē muitas darbu, īstenojot intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību. Strauji attīstoties starptautiskajai tirdzniecībai un tehnoloģijām, jautājums par tirdzniecību internetā jeb e-komerciju un tās ietekmi uz muitas iestāžu darbu intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības jomā kļūst arvien aktuālāks. Attīstoties e-komercijai, pieaug arī viltotu preču tirdzniecība un to pieejamība. Tas, savukārt, ietekmē muitas dienestu darbu, kā arī atstāj iespaidu uz valsts ekonomiku un apdraud sabiedrības veselību un drošību. Darbā iegūtie rezultāti ļaus novērtēt e-komercijas ietekmi gan uz muitas darbu, gan tās īstenoto intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību. Izstrādātie priekšlikumi var sekmēt muitas darbu cīņā ar intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem, kā arī uzlabot sabiedrības izpratni par intelektuālā īpašuma lomu un sekām, kas rodas, ja šīs tiesības tiek pārkāptas. Darba mērķis: Izpētīt, kā e-komercija ietekmē muitas darbu un intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību. Darba objekts: Latvijas un ES muitas dienestu darbs intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā. Darba priekšmets: E-komercijas attīstība Eiropā un pasaulē. Darbs sastāv no 6 daļām. Pirmajā daļā tiek vispārīgi aplūkots intelektuālā īpašuma jēdziens un izpētīts, kas ir preču zīmes, kā arī tiek izpētīts intelektuālā īpašuma tiesību tiesiskais regulējums. Otrajā daļā ir aprakstīts muitas dienestu darbs intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā, tai skaitā aprakstīts, kā muitas dienesti sadarbojas ar tiesību īpašniekiem. Trešajā daļā ir pētīta pašreizējā situācija Eiropas Savienībā, tajā skaitā pārkāpumu nodarītās sekas un viltotu preču izcelsmes valstis. Ceturtajā nodaļa ir pētīti statistikas dati par muitas darbu intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībā dažādos griezumos, tai skaitā pēc produktu kategorijas un transporta veida. Piektajā nodaļā aprakstīts autora veiktais pētījums un apkopoti rezultāti par iegūtajiem datiem. Sestajā nodaļā ir izpētīta e-komercijas attīstība un loma muitas darbā, īstenojot intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību. Darbs kopumā izklāstīts 85 lapaspusēs. Darbs satur 32 attēlus, 4 pielikumus un 37 izmantotos literatūras avotus.
Keywords iīt, intelektuālās īpašuma tiesības, muita, e-komercija
Keywords in English ipr, intellectual property rights, customs, e-commerce
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 14.05.2018 13:12:13