Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Kvalitātes vadības stratēģija SIA "Atea Global Services" dalīto pakalpojumu centrā"
Title in English "Quality Management Strategy in the "Atea Global Services" Ltd Shared Service Center"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Anita Straujuma
Reviewer Mg.oec., Tatjana Ņikitina
Abstract Līgotne I. Kvalitātes vadības stratēģija SIA "Atea Global Services" dalīto pakalpojumu centrā: Maģistra darbs / I. Līgotne, A. Straujuma. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2018. 84 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 84 lpp., tajā iekļauti 21 attēli, 29 tabulas un 12 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 15 avoti latviešu un 27 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Darba mērķis ir pilnveidot kvalitātes vadības stratēģiju SIA “Atea Global Services” dalīto pakalpojumu centram, lai paaugstinātu uzņēmuma efektivitāti. Pirmajā darba daļā apzināta un analizēta dažādos literatūras avotos esošā informācija par kvalitātes vadības jēdzienu un efektivitāti noteicošajiem rādītājiem, kā arī precīzāk aplūkots dalīto pakalpojumu centru uzņēmējdarbības modelis un tā noteicošie rādītāji. Turpinājumā noskaidrotas piemērotākās metodes dalīto pakalpojumu centru novērtēšanai un pilnveides iespēju apzināšanai. Otrajā darba daļā, pēc dalīto pakalpojumu centru efektivitāti noteicošo rādītāju noteikšanas, veikts SIA “Atea Global Services” darbības un tā sniegto pakalpojumu raksturojums un novērtēšana, kā arī uzņēmuma kvalitātes vadības stratēģijas un tās īstenošanas rezultātu raksturojums un analīze. Trešajā darba daļā apkopotas kvalitātes vadības stratēģijas pilnveides iespējas, izvērtējot uzņēmuma finansiālo stāvokli un pilnveides pasākumu radītās izmaksas. Izstrādāti pasākumi SIA “Atea Global Services” dalītā pakalpojumu centra kvalitātes vadības stratēģijas pilnveidei un veikts piedāvāto pilnveides pasākumu efektivitātes novērtējums. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi - dalīto pakalpojumu centri ir neatkarīgi uzņēmumi, kuru efektivitāti visvairāk nosaka atbilstība klientu noteiktajām prasībām, sniegto pakalpojumu kvalitāte un iekšējā procesu vadība. Ņemot vērā, ka lielākie riski saistīti ar informācijas apriti un nepietiekamu savstarpējo komunikāciju, apskatītā uzņēmuma efektivitātes paaugstināšanai izstrādāts plāns komunikācijas uzlabošanai, lai tiktu noslēgtas jaunas vienošanās ar klientiem, palielinot uzņēmuma apgrozījumu, padarot efektīvākus uzņēmuma procesus, kā arī uzlabojot sniegto pakalpojumu kvalitāti un uzņēmuma darbību kopumā.
Keywords kvalitātes vadības stratēģija, efektivitāte, dalīto pakalpojumu centri, kvalitātes vadības stratēģijas pilnveide
Keywords in English quality management strategy, efficiency, Shared Service Centers, quality management strategy improvements
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 14.05.2018 11:27:37