Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Uzņēmuma finanšu un nodokļu maksājumu analīze”
Title in English “Analysis of the Financial Situation and Tax Payments of a Company”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor V.Gromule
Reviewer I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente, Mg.oec.
Abstract Ikviens uzņēmējs cer, ka tā īstenotā uzņēmējdarbība būt maksimāli efektīva un peļņu nesoša. Lai tas tā notiku, nepieciešams īstenot dažādas aktivitātes, tomēr viena no svarīgākajām ir periodiska konkrētā uzņēmuma finanšu un nodokļu maksājumu analīze. Pētījuma objekts - SIA „LC Plast”. Pētījuma priekšmets - SIA „LC Plast” finanšu un nodokļu maksājumi. Darba mērķis - izvērtēt SIA „LC Plast” darbības, finanšu un nodokļu stāvokli, kā arī veikt to analīzi. Darba mērķa sasniegšanai tika izvirzīti šādi uzdevumi: 1. iegūt un izvērtēt būtiskāko teorētisko informāciju par finanšu analīzi, tās būtību un organizēšanas pamatprincipiem kompetenta priekšstata gūšanai par attiecīgo jautājumu; 2. apzināt un analizēt Latvijas nodokļu sistēmu, īpaši tās būtību, pamatprincipus, veidošanās principus un nodokļu aprēķināšanas procesu, lai detalizētāk izprastu nodokļu politiku, to ietekmi uz uzņēmējdarbību; 3. vispārīgi raksturot un izvērtēt analizējamo uzņēmumu objektīva priekšstata gūšanai un kvalitatīvākai darba mērķa īstenošanai; 4. novērtēt uzņēmuma finanšu un nodokļu maksājumu stāvokli, lai konstatētu iespējamās problēmas vai attīstības iespējas tam. Darba veidošanas laikā tiks secināts, ka finanšu un nodokļu maksājumu analīze ir vitāli nepieciešama uzņēmuma efektīvai attīstībai, jo tā ļauj izvērtēt uzņēmuma funkcionēšanas produktivitāti, konstatēt iespējamās problēmas, kā arī pieņemt pārdomātākus un stratēģiski „pareizākus lēmumus”. Šī darba ietvaros, analizējot SIA „LC Plast” tika secināts, ka uzņēmums ir mērķtiecīgs un pakāpeniski attīstītas, kļūst neatkarīgāks un stabilāks no finansiālā viedokļa - tam ir daudz stirpo pušu un iespējas nākotnē. Tomēr pastāv arī vājas puses un draudi, kurus iespējams novērst vai samazināt to iespējamo negatīvo ietekmi nākotnē, piemēram, rast iespējas mazināt nodokļu slogu. Darbs sastāv no Ievada, četrām nodaļām, Secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras un avotu saraksta, kā arī Pielikumiem. Darba apjoms (neskaitot pielikumus) ir 61 lapa. Tajā ir iekļauti 10 attēli, 11 tabulas un 3 pielikumi.
Keywords Finanšu analīze, nodokli
Keywords in English Financial report, taxes
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 14.05.2018 10:48:19