Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Nelikumīgās tabakas izstrādājumu aprites ierobežošanas iespēju analīze”
Title in English “Analysis of Opportunities for Restricting Illicit Movement of Tobacco Products”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor A.Gulbis
Reviewer A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Abstract Bakalaura darba tēma ir “Nelikumīgas tabakas izstrādājumu aprites ierobežošanas iespēju analīze”. Kā liecina Eiropas biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) aplēses, cigarešu nelikumīgas tirdzniecības rezultātā katru gadu ES un tās dalībvalstu budžetiem tiek radīti naudas zaudējumi vairāk nekā 10 miljardu euro apmērā. Šie zaudējumi tiek radīti, nemaksājot muitas nodevas, kā arī nodokļus, tostarp pievienotās vērtības nodokļus un akcīzes nodokļus. Problēma ir būtiska, un tai piemīt globāls mērogs, ir nepieciešama visaptveroša pieeja tabakas nelikumīgas tirdzniecības problēmas risināšanai. Bakalaura darba mērķis ir : Nelikumīgās tabakas izstrādājumu aprites ierobežošanas iespēju analīzes apraksts. Darbā izmantota dažāda mācību literatūra, t.i. Latvijas valsts likumdošanas, Eiropas Savienības regulas, internetā pieejamās informācijas un prakses vietas saņemtās informācijas. statistiskā informācija, ministru kabineta noteikumi, Latvijas Republikas likumi, Eiropas Savienības regulas, interneta elektroniskie resursi. Darba pirmajā daļā tiek raksturota tabaka, normatīvie akti un statistiskie dati par tabakas apriti. Darba otrajā daļā tiek veikt raksturots nelegālās tabakas izstrādājumu tirgus apraksts, pētīta problēmas aktualitāte mūsdienās, un ar datiem ir parādīta cigarešu nelegālas pārvietošanas rezultātu sekas. Darba trešajā daļā tiek pētīta konkrēta krimināllieta un ar to saistītas muitas amatpersonu veiktas darbības. Darba ceturtajā daļa tika veikta autores aptaujas analīze un datu apkopošana. Darba nobeigumā tiek formulēti galvenie secinājumi, kā arī priekšlikumi. Bakalaura darbam ir gan teorētiska, gan praktiska nozīme, jo ir veikta apkopoto datu analīze un pētījuma daļā tika veikta izmantojot reālo administratīvo un krimināllietu, pētot valsts darbinieku izmeklēšanas gaitu, to būtību. Izstrādātais darbs sastāv no 81. lapaspusēm, 4 daļām, 15 nodaļām, 29 attēliem, 1. tabulas, izmantotās literatūras un avotu sarakstā 32 vienības.
Keywords Nelikumīgas tabakas izstrādājumu aprites ierobežošanas iespēju analīze
Keywords in English Analysis of Opportunities for Restricting Illicit Movement of Tobacco Products.
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 14.05.2018 02:56:29