Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Latvijas mājsaimniecību nodokļu sloga novērtēšana un atvieglojumu piemērošanas iespējas”
Title in English “Estimation of the Tax Burden on Latvian Households and Possibilities to Apply Tax Preferences”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor J.E.Niedrītis
Reviewer I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente, Mg.oec.
Abstract Bakalaura darba „Latvijas mājsaimniecību nodokļu sloga novērtēšana un atvieglojumu piemērošanas iespējas” mērķis ir noskaidrot trūcīgāko mājsaimniecību labklājības paaugstināšanas iespējas izmantojot nodokļu sistēmu. Bakalaura darba objekts ir: Latvijas mājsaimniecību labklājība. Bakalaura darba priekšmets ir nodokļu atvieglojumu ietekmē uz mājsaimniecības budžetu. Lai sekmīgi veiktu darbu, izmantotas tādas pētīšanas metodes, kā aprakstošā jeb monogrāfiskā metode, grupēšanas metode, grafiskā metode un salīdzinošā metode, skaitliskās informācijas aprakstīšanas un aprēķināšanas metodes. Bakalaura darbs sastāv no ievada, trim nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, kā arī izmantotās literatūras un avotu saraksta. Tā apjoms – 65 lapaspuses. Darba pirmajā nodaļā tiek aplūkots teorētiskais pamatojums: kas ir mājsaimniecība, labklājība, nodokļu sistēma. Tiek noteikta saikne starp mājsaimniecību budžetu un nodokļiem. Darba otrajā nodaļā tiek novērtēta mājsaimniecību patēriņa tendence, jo izdevumu struktūra labi raksturo mājsaimniecību labklājību. Kā arī tiek izpētīta ārvalstu pieredze nevienlīdzīgas ienākumu sadales samazināšanas procesā izmantojot nodokļu sistēmu. Darba trešajā nodaļā tiek veikta nodokļu reformas efektivitātes novērtēšana un tiek piedāvāts reformas iespējams turpinājums. Darbā ir 4 tabula, 16 attēli. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ir 56 vienības.
Keywords mājsaimniecība, nodokļu slogs, nodokļu atvieglojumi
Keywords in English households, tax burden, tax preferences
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 13.05.2018 23:16:01