Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language “Nodokļu aprēķina metodikas analīze pasta sūtījumos Latvijas muitā”
Title in English “Analysis of Methodology of Tax Calculation for Postal Consignments by Customs Authorities in Latvia”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor S.Kārkliņa-Ādmine
Reviewer J.Ē.Niedrītis, RTU profesors. Dr.oec.
Abstract Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Nodokļu aprēķina metodikas analīze pasta sūtījumos Latvijas muitā”. Visi starptautiskie pasta sūtījumi, kas šķērso valsts robežu ir pakļauti muitas kontrolei. Muitas darbības pamatā ir iekšējā tirgus aizsardzības, legālās tirdzniecības veicināšanas, statistikas un fiskālā funkcija. Darba apjoms un noslogojums pieaug kā Latvijas Pasta darbiniekiem tā arī MKP 0240 muitniekiem. Saistībā ar pasta sūtījumu apjomu palielināšanos pieaug pārbaudāmo sīkpaku skaits un aprēķināto nodokļu apjoms. Bakalaura darba mērķis ir analizēt esošo nodokļu aprēķina metodiku pasta sūtījumiem, noteikt problēmas un darba gaitā rast problēmu risinājumu, lai vienkāršotu un optimizētu piemērojamo nodokļu apjomu. Lai sasniegtu mērķi tiek izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1.Apskatīt nodokļu būtību, funkcijas un raksturīgākās iezīmes; 2.Izpētīt piemērojamo muitas maksājumu piemērošanu un aprēķināšanas specifiku; 3.Veikt izpēti par pasta nozari un Latvijas Pasta darbību; 4.Noteikt pasta sūtījumu kategorijas un ierobežojumus; 5.Iepazīties ar muitas funkcijām un mērķiem; 6.Apskatīt Lidostas MKP 0240 darbību; 7.Analizēt nodokļu piemērošanas kārtību pasta sūtījumiem; 8.Analizēt nodokļu maksājumu aprēķināšanas metodiku pasta sūtījumos; 9.Izstrādāt secinājumus un priekšlikumus nodokļu aprēķināšanas uzlabošanai. Bakalaura darba apjoms ir 51 lappuse, sadalīts trīs daļās, kurās ietverts 1 attēls un 1 tabula, izmantotās literatūras un avotu sarakstā ir 42 vienības. Pirmajā daļā ir sniegts apraksts par nodokļiem, to būtību un muitas maksājumu veidiem. Otrajā daļā tiek pētīta pasta nozare kā starptautiskais sakaru veids un Latvijas Pasta darbība. Trešajā daļā tiek analizēta nodokļu piemērošanas kārtība un aprēķināšanas metodika pasta sūtījumiem. Savukārt, nobeigumā tiek izstrādāti secinājumi un priekšlikumi nodokļu aprēķināšanas metodikas uzlabošanai. Bakalaura darbā tiek izmantota teorētiskā un zinātniskā literatūra, publikācijas, prezentācijas, interneta resursos pieejamā informācija, spēkā esošie Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvie akti un Valsts ieņēmuma dienesta nepublicēt dati .
Keywords Pasta sūtījumi MKP 0240
Keywords in English Postal items MKP 0240
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 13.05.2018 13:36:31