Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Business Logistic
Title in original language „Ārējo ietekmes faktoru mazināšanas iespējas uz kokapstrādes uzņēmumu krājumiem Latvijā”
Title in English “Opportunities to reduce external influence factors on stocks of wood processing businesses in Latvia”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dmitrijs Solovjovs
Reviewer SIA „FINEKS MT” Ostas termināla vadītājs I.Laktiņš
Abstract Bakalaura darba autors Rihards Auns izstrādāja darbu, kura temats ir “Ārējo ietekmes faktoru mazināšanas iespējas uz kokapstrādes uzņēmumu krājumiem Latvijā”. Pētījuma zinātniskais vadītājs ir asoc. profesors, Dr.oec. D. Solovjovs. Bakalaura darba mērķis ir izstrādāti priekšlikumi, kuri mazinātu ārējās vides ietekmes faktoru negatīvo ietekmi uz kokapstrādes uzņēmumu izejmateriālu krājumiem. Darbs sastāv no trīs daļām. Darba 1. nodaļā tiek analizēti apskatītās nozares galvenie rādītāji un statistika. Tāpat tiek analizēta nozares darbu reglamentējošā likumdošana. Tiek konstatēts, ka meža resursi pieaug un ārējās tirdzniecības bilance šajā nozarē ir pozitīva. Kokapstrādes uzņēmumus pamatā regulē četri normatīvie akti. Darba 2. nodaļā tiek noteikti un analizēti ārējās vides ietekmes faktori, kuru ietekmē tiek apgrūtināta apaļkoku sagāde kokapstrādes uzņēmumiem. Autors secina, ka šo faktoru ietekmē notiek ražošanas apjomu samazināšanās noteiktos laika periodos, tas ietekmē arī kokapstrādes uzņēmumu finanšu stāvokli. Darba 3. nodaļā tiek izstrādāti risinājumi, lai mazinātu negatīvo ārējās vides ietekmi uz kokapstrādes uzņēmumu apaļkoku krājumiem. Tiek konstatēts, ka efektīvākais risinājums šādām problēmām ir stratēģiska krājumu veidošana, kura pēc autora veiktajiem aprēķiniem ir finansiāli izdevīga un atmaksājas salīdzinoši īsā laika periodā. Veicot pētījumu tiek secināts, ka kokapstrādes uzņēmumiem ir jāpielāgojas dinamiski mainīgajai ārējai videi un ir jāveic taktiskas darbības pret šīs vides radītajiem ietekmējošajiem faktoriem, pretējā gadījumā uzņēmums saskaras ar darbības traucējumiem un finansiālām problēmām. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 68 lappuses. Tajā ir iekļauti 30 attēli, 11 tabulas un 3 pielikumi uz 3 lpp. Darbā izmantotas 25 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords Ārējie ietekmes faktori, Kokapstrādes uzņēmumi, Krājumi
Keywords in English External influence factors, Wood processing businesses, Stocks
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 11.05.2018 21:38:44