Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Finanšu atbalsta programmas uzņēmējdarbības uzsākšanai lauksaimniecībā Latvijā novērtējums"
Title in English "Evaluation of Financial Support Programmes for Starting a Business in Agriculture in Latvia"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Uldis Kamols
Reviewer Vladimirs Šatrevičs, docents, RTU IUV katedra
Abstract Bakalaura darba autors: Roberts Mālnieks Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docents (prakt.), Mg.oec. Uldis Kamols Bakalaura darba temats: Finanšu atbalsta programmas uzņēmējdarbības uzsākšanai lauksaimniecībā Latvijā novērtējums. Bakalaura darbs rakstīts: Latviešu valodā, to veido ievads, 2 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 55 lpp., tajā iekļauti 11 attēli un 9 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 30 avoti latviešu valodā un 15 angļu valodā. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darba pirmajā daļā ir veikta finanšu izveides un finanšu attiecību struktūras izpēte, iesaistīto subjektu darbības un atbildības jomas. Darba otrajā daļā ir veikta nozares datu apkopošana un datu analīze par esošo situāciju lauksaimniecības jomā un tās ietekmi uz kopējo tautsaimniecību Latvijā. Veikta informācijas izpēte par jaunu uzņēmumu dibināšanas iespējām nozarē un valsts, Eiropas Savienības fondu, citu organizāciju piedāvātajiem finanšu instrumentiem.Izvērtēti piedāvātie finanšu atbalsta instrumenti. Atslēgas vārdi: Finanses, uzņēmums, lauksaimniecība, ES fondi. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Mālnieks, R. (2018). Finanšu atbalsta programmas uzņēmējdarbības uzsākšanai lauksaimniecībā Latvijā novērtējums. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalauraakadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 55 lpp.
Keywords Finanses, uzņēmums, lauksaimniecība, ES fondi
Keywords in English Finances, entrpreneursip, agriculture, EU funds
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 11.05.2018 13:17:57