Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Debitoru parādu pārvaldības problēmas Latvijā"
Title in English "Accounts Receivable Management Issues in Latvia"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Nadežda Semjonova
Reviewer Kristīne Gorbunova, doc.(prakt.) RTU TAPPE katedra
Abstract Bakalaura darba autors: Jūlija Spodre Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docente, Dr. oec Nadežda Semjonova Bakalaura darba temats: Debitoru parādu pārvaldības problēmas Latvijā Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, divas daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 55 lpp., tajā iekļauti 9 attēli, 32 tabulas, 12 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 22 avoti latviešu, 3 angļu un 2 krievu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darba pirmajā daļā ir apskatīta uzņēmuma debitoru parādu vadības būtība, aprakstītas debitoru parādu analīzes metodes, debitoru parādu administrēšana un debitoru kontrole. Otrajā daļā ir veikta SIA “ALD Automotive” debitoru parādu analīze, kā arī piedāvāti priekšlikumi debitoru parādu pārvaldīšanas procesa uzlabošanai uzņēmumā. Darba noslēgumā ir izstrādāti secinājumi par debitoru parādu pārvaldību kopumā, kā arī debitoru pārvaldes procesu SIA “ALD Automotive”, un izstrādāti priekšlikumi debitoru parādu pārvaldīšanai, kas ietver sevī debitoru parādu administrēšanu ārpus uzņēmuma, jaunas atgādinājumu sistēmas izstrādāšanu un metodikas izstrādāšanu par šaubīgajiem debitoru parādiem. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Spodre, J. (2018). Debitoru parādu pārvaldības problēmas Latvijā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 55 lpp.
Keywords Debitoru parādu pārvaldība
Keywords in English Accounts receivable management
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 11.05.2018 12:59:29