Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Projektu vadīšanas metožu novērtējums mūsdienu informācijas tehnoloģiju uzņēmumā"
Title in English "Assessment of Project Management Methods in a Modern Information Technology Company"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Rita Greitāne
Reviewer Tatjana Tambovceva, profesors, RTU BUNĪ ekonomikas un vadīšanas katedra
Abstract Bakalaura darba autors: Māris Staltmanis Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec. Rita Greitāne Bakalaura darba temats: Projektu vadīšanas metožu novērtējums mūsdienu informācijas tehnoloģiju uzņēmumā Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 2 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 83 lpp., tajā iekļauti 19 attēli, 12 tabulas, 3 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 29 avoti latviešu, 36 angļu un 8 krievu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Praktiskajā daļā darba autors veic IKT tirgus analīzi pētījuma kontekstā, analizē uzņēmuma X finanšu rādītājus, stiprās un vājās puses, kas ļauj pamatot projekta realizācijas lietderību un potenciālo atmaksāšanos. Balstoties uz uzņēmuma X iekšējās un ārējās vides analīzi, darba autors pamato, ka par piemērotāko projekta vadības metodi ieteicams izvēlēties iteratīvo metodoloģiju uz Scrum bāzes. Autors izskata konkrēta projekta vadības īpatnības, izstrādājot ieteikumus, kas atklāj projekta vadības metodes adaptēšanas iespējas. Pētījuma rezultāti ļauj apstiprināt pētījuma sākumā izvirzīto hipotēzi: Uzņēmums X var īstenot Latvijas IT nozarē projektu – programmatūras izstrādi, izmantojot iteratīvo projektu vadības metodoloģiju. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Staltmanis, M. (2018). Projektu vadīšanas metožu novērtējums mūsdienu informācijas tehnoloģiju uzņēmumā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 83 lpp.
Keywords IT uzņēmumi, iteratīvā projektu vadības metodoloģija
Keywords in English IT companies, methodology of iterative project management
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 11.05.2018 11:58:52