Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Darba aizsardzības uzraudzības sistēmas pilnveide daudzdzīvokļu ēku būvniecībā
Title in English Improvement of Occupational Safety Monitoring System in the Construction of Multi-apartment Buildings
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jānis Ieviņš
Reviewer Jānis Ķipsna, Dr.oec., RTU prof.
Abstract Maģistra darba autore: Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes, Darba un civilās aizsardzības institūta studente Evita Biezmane. Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Profesors, Dr. oec. Jānis Ieviņš. Maģistra darba tēma: Darba aizsardzības uzraudzības sistēmas pilnveide daudzdzīvokļu (turpmāk tekstā DDz) ēku būvniecībā. Maģistra darba mērķis: pilnveidot darba aizsardzības uzraudzības sistēmu DDz ēku būvniecības uzņēmumam. 1. Maģistra darba teorētiskajā daļā, pamatojoties uz teorētiskajiem aspektiem, tiek pētīta darba aizsardzības likumdošana, uz kā balstās darba aizsardzības sistēma, likumdošanas specifika būvniecības nozarē un metodes, kuras tika pielietotas darba aizsardzības sistēmas pilnveidošanai. 2. Maģistra darba analītiskajā daļā tiek raksturota būvniecības nozare, būvniecības nozarē un Pētāmajā uzņēmumā Latvijā veicamo darbu apraksts, kā arī tiek veikta risku identifikācija un novērtēšana. 3. Maģistra darba praktiskajā daļā tiek izklāstīta un praksē parādīta Somijas TR un Vācijas FaSi drošības līmeņa novērtēšanas metožu apvienojuma teorētiskais un praktiskais pielietojums, BIA reģistrēšanas sistēmas teorētiskais un praktiskais pielietojums eksperimentālajā būvlaukumā, kā arī projekta īstenošanas apraksts/ darba aizsardzības uzraudzības sistēmas pilnveidošanas procesa apraksts būvlaukumā. Pētījuma periods: 2017.- 2018.gads. Par pētījuma avotiem tika izmantoti Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvie akti, darba aizsardzības jomas literatūra, Centrālās statistikas pārvaldes un Valsts Darba inspekcijas dati, periodiskie izdevumi, ScienceDirect zinātnisko, tehnisko un medicīnas rakstu datubāze, kas aptver izdevniecības Elsevier Science žurnālu pilntekstus, SCOPUS (izdevējs Elsevier) – pētnieciskās literatūras bibliogrāfiskā citējamības datubāze, maģistra darba ietvaros veiktās aptaujas anketas, uzņēmuma publicētie un nepublicētie materiāli, interneta resursi un studiju lekciju materiāli. Maģistra darba apjoms ir 114 lpp (bez pielikumiem). Pētījuma raksturošanai darbā iekļauti 70 attēli un 9 tabulas, darbam pievienoti 10 pielikumi. Pētījuma veikšanai izmantoti 45 informācijas avoti, no kuriem 22 ir svešvalodās. Iegūtos pētījuma rezultātus ieteicams ieviest Pētāmajā uzņēmumā Latvijā, kā arī līdzīga rakstura uzņēmumos, darbības izpētei un pilnveidošanai.
Keywords TR/FaSi drošības līmeņa noteikšans metode, BIA nelaimes gadījumu reģistrēšanas sistēma.
Keywords in English TR / FaSi Security Level Determination Method, BIA accident reporting system.
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 11.05.2018 07:16:03