Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language “Muitas noliktavas nepieciešamības izvertējums transporta uzņēmumā “Kalniņi””
Title in English “Assessment of the Need for a Customs Warehouse for the Transport Company "Kalnini"”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor A.Gulbis
Reviewer N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Abstract Bakalaura darba tēma ir “ Muitas noliktavas nepieciešamības izvērtējums transporta uzņēmumā “Kalniņi”. Darba tēmas izvēle ir saistīta ar mācību studiju laikā iegūtajām teorētiskajām zināšanām un iegūto pieredzi strādājot transporta uzņēmumā, kurā ir aktuāls jautājums par muitas noliktavas nepieciešamību. Bakalaura darba mērķis ir analizēt, vai transporta uzņēmumā ir nepieciešams saņemt Valsts ieņēmumu dienesta atzītu muitas noliktavas atļauju, kā arī izvērtēt priekšlikumus, kā samazināt uzņēmuma izmaksas muitas formalitāšu kārtošanai. Šī tēma ir aktuāla konkrētajam uzņēmumam, kurā darba autors strādāja prakses laikā. Pirmajā daļā tiek apskatīta un aprakstīta starptautiskā tirdzniecība, tās attīstība un nozīme, muitas nozīme mūsdienu pasaulē, kā arī apskatīti noliktavu veidi un to atšķirības. Sīkāk tiek apskatīts, kādi dokumenti un informācija nepieciešama muitas un pagaidu uzglabāšanas noliktavas atļaujas saņemšanai. Otrajā daļā tiek sniegta informācija par apskatāmo uzņēmumu kopumā - tā darbības virziens, specifika, kā arī statistikas dati. Sīkāk tiek apskatītas uzņēmuma izmaksas un sadarbības partneri muitas formalitāšu kārtošanai. Trešajā daļā darba autors izklāsta gala vērtējumu par bakalaura darbā apskatītajām problēmām un izstrādā priekšlikumus, kas varētu palīdzēt uzlabot darbu noliktavā, kā arī samazināt muitošanas pakalpojumu izmaksas. Pamatojoties uz veikto pētījumu un analīzi ir izdarīti secinājumi un sniegti priekšlikumi. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 51 lpp., tajā iekļauti 10 attēli, 3 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 31 avots.
Keywords Muitas noliktavas
Keywords in English Customs warehouses
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 10.05.2018 22:00:23